HIEN KE
sn bac

Phổ biến giáo dục pháp luật

Một số điểm, nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch sẽ c

Một số điểm, nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch sẽ c

 •   30/03/2015 01:55:39 PM
 •   Đã xem: 8466
 •   Phản hồi: 0
Một số điểm, nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015.
Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

 •   10/03/2015 02:48:59 PM
 •   Đã xem: 3105
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/12/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về việc tổ chức hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn huyện;
Triển khai thực hiện Nghị định số 97/2014/NĐ-CP

Triển khai thực hiện Nghị định số 97/2014/NĐ-CP

 •   09/03/2015 02:42:26 PM
 •   Đã xem: 2167
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 163/UBND-NC ngày 27/2/2015 của UBND huyện Lộc Ninh về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Đề cương tháng 3-2015 - ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3

Đề cương tháng 3-2015 - ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3

 •   09/03/2015 07:51:04 AM
 •   Đã xem: 4939
 •   Phản hồi: 0
Hạnh phúc là đích đến trong cuộc đời của mỗi người. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, con người luôn trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Mục đích thì rõ ràng là vậy, song có không ít người vẫn tranh luận thế nào là hạnh phúc, làm thế nào để có được hạnh phúc. Bắt đầu từ năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 20/3 hàng năm là “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” nhằm gia tăng nhận thức của dư luận thế giới trong việc công nhận hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu phát triển toàn cầu.
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 •   05/02/2015 03:17:01 PM
 •   Đã xem: 8389
 •   Phản hồi: 0
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM, 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM, 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

 •   05/02/2015 02:37:10 PM
 •   Đã xem: 3108
 •   Phản hồi: 0
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM,
25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
Đề cương tuyên truyền: 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

Đề cương tuyên truyền: 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

 •   23/09/2014 08:35:33 AM
 •   Đã xem: 1881
 •   Phản hồi: 0
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN: 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2014)
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

 •   08/08/2014 04:39:14 PM
 •   Đã xem: 2069
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI

 •   16/06/2014 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 5156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật đất đai. Ngày 09 tháng 12 năm 2013, Luật đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.
19/5/2014 - Một buổi chào cờ, sinh hoạt Ngày Pháp luật ý nghĩa

19/5/2014 - Một buổi chào cờ, sinh hoạt Ngày Pháp luật ý nghĩa

 •   05/06/2014 09:20:52 AM
 •   Đã xem: 2127
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/5/2014 vừa qua, tại sân Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, các cơ quan thường sinh hoạt chào cờ đầu tuần đã có một buổi chào cờ, sinh hoạt Ngày Pháp luật thật sự ý nghĩa.
Đề cương: “Những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng” Tháng 4/2014

Đề cương: “Những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng” Tháng 4/2014

 •   15/04/2014 04:55:38 PM
 •   Đã xem: 1916
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/11/2012 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/2/2013. Nhiều nội dung đã sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai các Luật, Pháp lệnh và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

Huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai các Luật, Pháp lệnh và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

 •   15/04/2014 04:48:25 PM
 •   Đã xem: 1929
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/4/2014, UBND huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai các Luật, Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đến lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện và các đồng chí là Chủ tịch HĐND, UBND,UBMTTQ, Công an, BCH Quân sự; công chức tư pháp các xã – TT trong huyện.
Một số quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Một số quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

 •   21/03/2014 04:20:40 PM
 •   Đã xem: 5547
 •   Phản hồi: 0
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Luật có 05 chương với 35 điều quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Đề cương tuyên truyển Ngày pháp luật tháng 3/2014

Đề cương tuyên truyển Ngày pháp luật tháng 3/2014

 •   21/03/2014 04:17:46 PM
 •   Đã xem: 2159
 •   Phản hồi: 0
Một số nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân năm 2013
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN “NGÀY PHÁP LUẬT” THÁNG 02/2014:

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN “NGÀY PHÁP LUẬT” THÁNG 02/2014:

 •   13/02/2014 10:05:19 AM
 •   Đã xem: 2311
 •   Phản hồi: 0
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN “NGÀY PHÁP LUẬT” THÁNG 02/2014:
Một số nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013
Giới thiệu các đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Giới thiệu các đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật

 •   10/02/2014 03:59:36 PM
 •   Đã xem: 3875
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, quý độc giả thuận lợi trong việc nghiên cứu, nắm bắt các văn bản pháp luật mới, nhất là phục vụ cho công tác tuyên truyền hàng tháng trong Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2013 cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Lộc Ninh

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2013 cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Lộc Ninh

 •   17/12/2013 04:51:26 PM
 •   Đã xem: 1808
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên và nông dân, giảm bớt đến mức thấp nhất khiếu kiện vượt cấp, tạo điều kiện để nông dân tham gia quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có kiến thức, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở.
Đề cương tuyên truyền nghị định số 110/2013/NĐ-CP

Đề cương tuyên truyền nghị định số 110/2013/NĐ-CP

 •   19/11/2013 10:29:14 AM
 •   Đã xem: 2544
 •   Phản hồi: 0
Đề cương tuyên truyền nghị định số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ:
Huyện Lộc Ninh với “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Huyện Lộc Ninh với “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 •   14/11/2013 02:22:28 PM
 •   Đã xem: 3111
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn huyện, với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong tuần lễ triển khai, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt Ngày Pháp luật.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay5,042
 • Tháng hiện tại13,764
 • Tổng lượt truy cập12,200,165
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây