UBND huyện Lộc Ninh

https://locninh.binhphuoc.gov.vn


Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, ngày 07/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã ký ban hành Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.
   Theo đó, tại Điều 1 Quyết định nêu rõ: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”.

   Trong đó, tỉnh sửa đổi, bổ sung Điểm c (đối với cấp xã) và Điểm d (đối với các doanh nghiệp), Khoản 1, Mục IV; Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Mục IV (khen thưởng hàng năm); Sửa đổi, bổ sung nội dung “Khen thưởng của tỉnh” tại Điểm b, Khoản 2, Mục IV. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện Lộc Ninh xin đăng tải Quyết định nêu trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tìm hiểu, nắm bắt và tổ chức thực hiện tốt hơn./.
Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Tác giả bài viết: Họa My - VP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây