HIEN KE
sn bac

Tấm gương đạo đức HCM

Về việc đăng tải Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Về việc đăng tải Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   11/08/2016 02:49:04 PM
 •   Đã xem: 3858
 •   Phản hồi: 0
Qua kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho thấy từ Trung ương đến các địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Về việc đăng tải một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấ

Về việc đăng tải một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấ

 •   11/08/2016 02:48:11 PM
 •   Đã xem: 3265
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nắm rõ hơn việc triển khai các kế hoạch cũng như kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện,
Huyện uỷ Lộc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Huyện uỷ Lộc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

 •   19/05/2016 02:39:31 PM
 •   Đã xem: 5855
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2016 Huyện uỷ Lộc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2014- 2016.
Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn nhắc nhở việc xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn nhắc nhở việc xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

 •   16/03/2016 03:45:57 PM
 •   Đã xem: 5924
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2016 vừa qua, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh, ông Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ký ban hành Công văn số 57-CV/HU về việc “Nhắc nhở xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới

 •   04/03/2016 03:18:31 PM
 •   Đã xem: 6408
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 18/11/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước “về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới”,
Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/HU - Huyện ủy Lộc Ninh triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện năm 2015

Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/HU - Huyện ủy Lộc Ninh triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện năm 2015

 •   02/10/2015 09:13:23 AM
 •   Đã xem: 7963
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 29/12/2014 của Huyện ủy Lộc Ninh “Tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/HU- Huyện ủy,
Chị Nguyễn Thị Xanh – cán bộ truyền thanh cơ sở học tập và làm theo lời Bác ở huyện Lộc Ninh

Chị Nguyễn Thị Xanh – cán bộ truyền thanh cơ sở học tập và làm theo lời Bác ở huyện Lộc Ninh

 •   24/06/2015 02:28:26 PM
 •   Đã xem: 6041
 •   Phản hồi: 0
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan tỏa sâu rộng và thật sự đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Lộc Ninh,
Về việc đăng tải các văn bản liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW

Về việc đăng tải các văn bản liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW

 •   07/06/2015 03:21:57 PM
 •   Đã xem: 4288
 •   Phản hồi: 0
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, nắm bắt các thông tin liên quan đến việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW; được sự thống nhất của Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/TW của Huyện ủy Lộc Ninh,
Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và l

Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và l

 •   25/05/2015 03:18:53 PM
 •   Đã xem: 3926
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 31/3/2015, sáng ngày 19/5 vừa qua, tại Hội trường tỉnh, Tỉnh ủy Bình Phước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước.
Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 •   20/03/2015 09:53:45 AM
 •   Đã xem: 3271
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2514-CV/TU ngày 04/02/2015 của Tỉnh ủy Bình Phước, ngày 02/3/2015 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh Diệp Hoàng Vũ đã ban hành Công văn số 393-CV/HU đến các cấp ủy cơ sở đảng về việc “Xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn chỉ đạo về “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn chỉ đạo về “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 •   20/03/2015 09:53:05 AM
 •   Đã xem: 2421
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 11/02/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, ngày 02/3/2015 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh Diệp Hoàng Vũ đã ký ban hành Công văn số 394-CV/HU đến các cấp ủy cơ sở đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện về việc “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Câu chuyện Về tấm gương gương mẫu tôn trọng luật lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu chuyện Về tấm gương gương mẫu tôn trọng luật lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   19/05/2014 08:01:37 AM
 •   Đã xem: 35101
 •   Phản hồi: 0
Câu chuyện Về tấm gương gương mẫu tôn trọng luật lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trích trong bài viết của Luật gia Khương Kim Tuấn, đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 •   15/04/2014 05:07:17 PM
 •   Đã xem: 7166
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU, ngày 31/3/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014;
Huyện uỷ Lộc Ninh: tổ chứchội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Huyện uỷ Lộc Ninh: tổ chứchội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 •   24/03/2014 03:29:19 PM
 •   Đã xem: 3025
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 155 –KH/TU ngày 18/2/2014 của Tỉnh uỷ Bình Phước và Công văn số 314- CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị .
Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” huyện Lộc Ninh

Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” huyện Lộc Ninh

 •   26/02/2014 09:02:13 AM
 •   Đã xem: 49150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2014, Huyện uỷ Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/HU về Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Sau đây là nội dung của Kế hoạch.
Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

 •   26/02/2014 08:51:06 AM
 •   Đã xem: 8246
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân; đồng thời nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
Hội Liện hiệp phụ nữ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 01 năm nhìn lại kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Hội Liện hiệp phụ nữ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 01 năm nhìn lại kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

 •   17/12/2013 04:47:40 PM
 •   Đã xem: 3155
 •   Phản hồi: 0
Hội LHPN huyện Lộc Ninh hiện có 16 cơ sở Hội xã, thị trấn và 02 đơn vị Hội trực thuộc; 139 chi hội, 492 tổ phụ nữ. Tổng số hội viên toàn huyện là 16.186 chị (trong đó có 4.554 chị hội viên là công nhân viên chức lao động, công nhân cao su; 190 hội viên nữ kháng chiến; 11.442 hội viên phụ nữ nông thôn). Năm 2013, BCH Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quán triệt học tập sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ, nội dung cuộc vận động, được cụ thể hoá bằng những chương trình hoạt động của Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ sở Hội.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay736
 • Tháng hiện tại156,696
 • Tổng lượt truy cập12,182,124
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây