Các phòng, ban chuyên môn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Phòng Dân Tộc


Điện thoại:06513.567.420
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Văn Nhân

Điện thoại:0918.903.218
Trưởng Phòng Lê Văn Nhân
2

Bùi Phước Cường

Điện thoại:0908.733.171
Phó Trưởng Phòng Bùi Phước Cường

Phòng Tư pháp


Điện thoại:06513.568322
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Hằng Hà

Điện thoại:02713706969
Trưởng Phòng Trương Hằng Hà

Văn phòng HĐNĐ-UBND huyện


Email:ubndhln@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.568.920
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Văn Tình

Điện thoại:0915848377
Email: hoangvantinh.hln@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Hoàng Văn Tình
2

Đỗ Tuấn Hùng

Điện thoại:0919205276
Phó Chánh Văn phòng Đỗ Tuấn Hùng
3

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Điện thoại:0972.355.206
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Mỹ Châu

Phòng Giáo dục và Đào tạo


Điện thoại:0651.3568926
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Như Công

Điện thoại:0916 377949
Email: phamnhucong.hln@binhphuoc.vn
Trưởng phòng Phạm Như Công
2

Ngô Văn Quân

Điện thoại:0918 588151
Email: ngovanquan.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Ngô Văn Quân
3

Hoàng Văn Lợi

Điện thoại:0948.214.181
Phó Trưởng Phòng Hoàng Văn Lợi

Phòng Văn hóa và Thông tin


Điện thoại:0651 3566086
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Sĩ Quân

Điện thoại:0988 834 414
Trưởng Phòng VHTT Nguyễn Sĩ Quân
2

Phạm Văn Hoàng

Điện thoại:0916.999.036
Phó Trưởng Phòng Phạm Văn Hoàng

Thanh tra Nhà nước


Điện thoại:651.3568.313
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thị Hồng Trang

Điện thoại:0919202737
Phó Chánh Thanh tra Hoàng Thị Hồng Trang

Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn


Điện thoại:06513.568.379
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Hải Sơn

Điện thoại:0919260767
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Hải Sơn
2

Tạ Quang Dũng

Phó Trưởng Phòng Tạ Quang Dũng

Phòng Tài chính - Kế hoạch


Điện thoại:0651.3568337
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Kiều Trang

Điện thoại:0916.999.039
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Kiều Trang
2

Nguyễn Thị Nghĩa

Điện thoại:0919224939
Phó Phòng TC-KH Nguyễn Thị Nghĩa

Phòng Nội vụ


Điện thoại:0651.3568289
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thanh Hoa

Điện thoại:0919551759
Trưởng Phòng Nguyễn Thanh Hoa
2

Nguyễn Hoàng Thi Thơ

Điện thoại:0384016369
Phó phòng Nguyễn Hoàng Thi Thơ

Phòng Tài nguyên - Môi trường


Điện thoại:651.3568168
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thiên Sơn

Điện thoại:0975110220
Email: hoangthienson.hln@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hoàng Thiên Sơn
2

Nguyễn Anh Đức

Phó Trưởng phòng Nguyễn Anh Đức

Phòng Kinh tế - Hạ tầng


Điện thoại:0651.3569370
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Mạnh Hà

Điện thoại:0963071979
Phó Trưởng Phòng Hoàng Mạnh Hà
2

Nguyễn Đức Năng

Điện thoại:0918904436
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Đức Năng

Phòng Lao động-TB&XH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thanh Cả

Điện thoại:0975232789
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Cả
2

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại:0918731172
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây