Các phòng, ban chuyên môn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Phòng Dân Tộc

1

Lê Văn Nhân

Điện thoại:0918.903.218
Trưởng Phòng Lê Văn Nhân
2

Bùi Phước Cường

Điện thoại:0908.733.171
Phó Trưởng Phòng Bùi Phước Cường

Phòng Tư pháp

1

Trương Hằng Hà

Điện thoại:02713706969
Trưởng Phòng Trương Hằng Hà

Văn phòng HĐNĐ-UBND huyện


Email:ubndhln@binhphuoc.gov.vn
1

Hoàng Văn Tình

Điện thoại:0915848377
Email: hoangvantinh.hln@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Hoàng Văn Tình
2

Đỗ Tuấn Hùng

Điện thoại:0919205276
Phó Chánh Văn phòng Đỗ Tuấn Hùng
3

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Điện thoại:0972.355.206
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Mỹ Châu

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Phạm Như Công

Điện thoại:0916 377949
Email: phamnhucong.hln@binhphuoc.vn
Trưởng phòng Phạm Như Công
2

Ngô Văn Quân

Điện thoại:0918 588151
Email: ngovanquan.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Ngô Văn Quân
3

Hoàng Văn Lợi

Điện thoại:0948.214.181
Phó Trưởng Phòng Hoàng Văn Lợi

Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Nguyễn Sĩ Quân

Điện thoại:0988 834 414
Trưởng Phòng VHTT Nguyễn Sĩ Quân
2

Phạm Văn Hoàng

Điện thoại:0916.999.036
Phó Trưởng Phòng Phạm Văn Hoàng

Thanh tra Nhà nước

1

Nguyễn Đăng Phúc

Điện thoại:
0919067500
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Đăng Phúc
2

Hoàng Thị Hồng Trang

Điện thoại:0919202737
Phó Chánh Thanh tra Hoàng Thị Hồng Trang

Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

1

Nguyễn Hải Sơn

Điện thoại:0919260767
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Hải Sơn
2

Tạ Quang Dũng

Phó Trưởng Phòng Tạ Quang Dũng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1

Nguyễn Thị Kiều Trang

Điện thoại:0916.999.039
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Kiều Trang
2

Nguyễn Thị Nghĩa

Điện thoại:0919224939
Phó Phòng TC-KH Nguyễn Thị Nghĩa

Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Thanh Hoa

Điện thoại:0919551759
Trưởng Phòng Nguyễn Thanh Hoa
2

Nguyễn Hoàng Thi Thơ

Điện thoại:0384016369
Phó phòng Nguyễn Hoàng Thi Thơ

Phòng Tài nguyên - Môi trường

1

Hoàng Thiên Sơn

Điện thoại:0975110220
Email: hoangthienson.hln@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hoàng Thiên Sơn
2

Lê Thỉnh

Điện thoại:0918.181.133
Phó Trưởng Phòng Lê Thỉnh
3

Nguyễn Anh Đức

Phó Trưởng phòng Nguyễn Anh Đức

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

1

Nguyễn Đức Năng

Điện thoại:0918904436
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Đức Năng
2

Hoàng Mạnh Hà

Điện thoại:0963071979
Phó Trưởng Phòng Hoàng Mạnh Hà

Phòng Lao động-TB&XH

1

Nguyễn Thanh Cả

Điện thoại:0975232789
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Cả
2

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại:0918731172
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Các xã, thị trấn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Xã Lộc Thịnh

1

Đinh Thị Mỹ Hạnh

Bí thư Đảng ủy Đinh Thị Mỹ Hạnh
2

Trần Đình Tiến

Điện thoại:0937 103 688
Phó Bí thư TT Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Đình Tiến
3

Lê Hồng Khanh

Điện thoại:0979.038.858
Bí thư Đảng ủy - CT.UBND Lê Hồng Khanh
4

Trần Quang Nam

Điện thoại:0966 902 996
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Quang Nam
5

Lưu Quang Hùng

Điện thoại:0947 416 516
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lưu Quang Hùng

Xã Lộc Hưng

1

Nguyễn Thị Xuân Linh

Điện thoại:0962970519
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Xuân Linh
2

Hà Trương Quyền

Điện thoại:0765033330
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hà Trương Quyền
3

Nguyễn Bá Hòa

Điện thoại:0868923609
Chủ tịch HĐND Nguyễn Bá Hòa
4

Lý Văn Sóc

Điện thoại:0915.728320
Phó chủ tịch. HĐND Lý Văn Sóc
5

Nguyễn Đức Trí

Điện thoại:0977.112441
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trí
6

Võ Mạnh Khương

Điện thoại:0977.763640
Phó chủ tịch UBND Võ Mạnh Khương

Xã Lộc Thành

1

Mã Văn Chính

Điện thoại:‭0987931259
Bí thư Đảng ủy xã Mã Văn Chính
2

Trần Thị Hường

Điện thoại:0987.540.173
Phó Bí thư Đảng ủy – CT.HĐND Trần Thị Hường
3

Lê Vinh

Điện thoại:01693.346.357
PCT.UBND Lê Vinh
4

Trần Thị Loan

Điện thoại:0868.861.339
PCT. HĐND xã Trần Thị Loan
5

NGUYỄN THÀNH TƯƠI

Điện thoại:0334.314.173
PCT.UBND xã NGUYỄN THÀNH TƯƠI

Xã Lộc Thiện


Email:ubnd-locthien.hln@binhphuoc.gov.vn
1

Phan Thị Ngọc Minh

Điện thoại:0968663585
Phó Chủ tịch HĐND xã Phan Thị Ngọc Minh
2

Trần Thị Mai Quyên

Điện thoại:0389047377
Chủ tịch UBND xã Trần Thị Mai Quyên
3

Hoàng Minh Đức

Điện thoại:0988239335
Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Minh Đức
4

Đinh Thị Thu Hường

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đinh Thị Thu Hường
5

Trương Thị Thùy Trang

Điện thoại:0985339953
PCT.UBND xã Trương Thị Thùy Trang
6

Nguyễn Văn Viết

Điện thoại:0916621444
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Viết

Xã Lộc Thái

1

Phan Thanh Quang

Điện thoại:0912546248
BT. Đảng ủy – CT. HĐND Phan Thanh Quang
2

Võ Văn Khỏe

Điện thoại:0915.724252
PBT. TT Đảng ủy Võ Văn Khỏe
3

Lê Công Bình

Điện thoại:0846784078
PBT. ĐU – CT. UBND Lê Công Bình
4

Tạ Hoàng Lê

Điện thoại:0913.506869
PCT. HĐND Tạ Hoàng Lê
5

Võ Văn Nối

Điện thoại:0918.688644
PCT. UBND Võ Văn Nối

Xã Lộc Điền

1

Đinh Đặng Anh Phương

Điện thoại:01682.758.759
Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND Đinh Đặng Anh Phương
2

Trần Thanh Quang

Điện thoại:0918637677
Bí thư – Chủ tịch UBND Trần Thanh Quang
3

Trần Phước Thiệp

Điện thoại:0988.402.740
Phó chủ tịch HĐND Trần Phước Thiệp
4

Phan Thành

Điện thoại:0818.663.399
Phó Bí thư Thường trực ĐU Phan Thành
5

Hồ Thị Quốc Loan

Điện thoại:0375068386
Phó Chủ tịch UBND Hồ Thị Quốc Loan

Xã Lộc Khánh

1

Phạm Thị Thúy Phượng

Điện thoại:0986999766
Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Thúy Phượng
2

Nguyễn Thu Hằng

Điện thoại:09 14 390 799
Phó Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND xã Nguyễn Thu Hằng
3

Trần Quang Vinh

Điện thoại:08 69 542 002
Phó Bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã Trần Quang Vinh
4

Huỳnh Thanh An

Điện thoại:09 76 315 576
Phó Chủ tịch HĐND xã Huỳnh Thanh An
5

Vũ Văn Lực

Điện thoại:09 63 726 339
Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Lực

Xã Lộc Thuận

1

Nguyễn Đăng Bình

Điện thoại:0965.163.309
P.Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đăng Bình
2

Đinh Thị Hòa

Điện thoại:0986.523.670
Phó Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Hòa
3

Hoàng Thế Nam

Điện thoại:0982.121.071
Bí thư - Chủ tịch Hoàng Thế Nam
4

Trương Văn Trung

Điện thoại:0942968978
PCT. HĐND xã Trương Văn Trung
5

Lê Ngọc Khang

Điện thoại:0919460680
PCT. UBND xã Lê Ngọc Khang
6

Nguyễn Thị Hồng Loan

Điện thoại:0987569996
PCT. UBND xã Nguyễn Thị Hồng Loan

Xã Lộc Quang

1

Hoàng Anh Tính

Điện thoại:0913.503.921
CT. UBND xã Hoàng Anh Tính
2

Đào Văn Kính

Điện thoại:0919.545.579
CT.HĐND xã Đào Văn Kính
3

Vũ Văn Khanh

Điện thoại:0919.256.676
Phó CT.HĐND xã Vũ Văn Khanh
4

Lê Thị Hương

Điện thoại:0988.025.045
PCT. UBND xã Lê Thị Hương

Xã Lộc Phú

1

Nguyễn Quang Chu

Điện thoại:0908.781.196
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Quang Chu
2

Lê Văn Sâm

Điện thoại:0918.832.475
Chủ tịch UBND xã Lê Văn Sâm
3

Phạm Thanh Hải

Điện thoại:0982.683.745
Phó BT. TT Đảng ủy xã Phạm Thanh Hải
4

Vũ Đăng Khoa

Điện thoại:0985.719.904
Phó CT. HĐND xã Vũ Đăng Khoa
5

Vũ Thị Thêu

Điện thoại:0933.360.843
PCT. UBND xã Vũ Thị Thêu
6

Trần Văn Tiến

Điện thoại:0919.507.479
PCT. UBND xã Trần Văn Tiến

Xã Lộc Tấn

1

Đặng Thị Chiến

Điện thoại:0968 034 656
0271 3547 418
PBT.ĐU-CT.HĐND Đặng Thị Chiến
2

Nguyễn Văn Thân

Điện thoại:0976 770 289
PCT.HĐND Nguyễn Văn Thân
3

Giang Minh Hiến

Điện thoại:0913 120 379
0271 3547 194
CT.UBND xã Giang Minh Hiến
4

Nguyễn Đức Thân

Điện thoại:0913 740 628
PCT.UBND xã Nguyễn Đức Thân
5

Đỗ Thị Thu Hoài

Điện thoại:0166 2133 150
PCT.UBND xã Đỗ Thị Thu Hoài

Xã Lộc Hiệp

1

Hoàng Ngọc Tuấn

Điện thoại:0915717738
0271 3547 418
BT.Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hoàng Ngọc Tuấn
2

Vũ Tuấn Anh

Điện thoại:0937187087
PBT. ĐU - CT.HĐND Vũ Tuấn Anh
3

Vũ Thành Long

Điện thoại:0933757956
PCT. HĐND Vũ Thành Long
4

Trần Trung Hiếu

Điện thoại:0918954586
PCT. UBND Trần Trung Hiếu
5

Nguyễn Cao Thanh Sang

PCT.UBND xã Nguyễn Cao Thanh Sang

Xã Lộc Hoà


Email:ubnd-lochoa.hln@binhphuoc.gov.vn
1

Điểu Khuya

Điện thoại:0983 643 488
Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND xã Điểu Khuya
2

Nguyễn Thành Biên

Điện thoại:0982 672 076
Phó bí thư Đảng uỷ Nguyễn Thành Biên
3

Nguyễn Công Thành

Điện thoại:0982528027
CT.UBND xã Nguyễn Công Thành
4

Vũ Xuân Nghĩa

Điện thoại:0984 712 739
PCT HĐND xã Vũ Xuân Nghĩa
5

Điểu Ven

Điện thoại:01687985441
PCT.UBND Điểu Ven
6

Nguyễn Xuân Cường

Điện thoại:01653 742 647
PCT.UBND Nguyễn Xuân Cường

Xã Lộc An

1

Điểu Sơn

Điện thoại:0916682535
Chủ tịch UBND xã Điểu Sơn
2

Vũ Xuân Hợi

Điện thoại:0944478285
Phó BT Thường trực xã Vũ Xuân Hợi
3

Phạm Hồng Đăng

Điện thoại:0949639539
Bí thư Đảng ủy xã Phạm Hồng Đăng
4

Điểu Khinh

Điện thoại:01234072085
PCT. UBND xã Điểu Khinh
5

Điểu Khim

Điện thoại:0868214719
PCT. UBND xã Điểu Khim

Thị trấn Lộc Ninh

1

Nguyễn Văn Thảo

Điện thoại:0914.450.345
Bí Thư Nguyễn Văn Thảo
2

Cao Thành Giang

Điện thoại:0918 413843
Chủ tịch UBND TT Lộc Ninh Cao Thành Giang
3

Lê Trần Huệ

Điện thoại:0919 067 385
Phó Bí thư Đảng ủy Lê Trần Huệ
4

Tạ Thị Thu Hà

Điện thoại:0945 803 789
Chủ tịch HĐND Tạ Thị Thu Hà
5

Nguyễn Phạm Hậu Giang

Điện thoại:0799 712 540
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Phạm Hậu Giang
6

Đặng Thành Chung

Điện thoại:0945 195 454
Phó chủ tịch UBND Đặng Thành Chung

Xã Lộc Thạnh hln

1

Bùi Bá Tùng

Điện thoại:0977387738
Bí thư Đảng ủy xã Bùi Bá Tùng
2

Nguyễn Hồng Thái

Phó bí thư Đảng ủy xã - CT. HĐND xã Nguyễn Hồng Thái
3

Nguyễn Thị Ngọc Ngân

PCT. HĐND xã Nguyễn Thị Ngọc Ngân
4

Lê Hồng Quân

Điện thoại:0988.940.678
CT. UBND xã Lê Hồng Quân
5

Nguyễn Văn Hải

PCT. UBND xã Nguyễn Văn Hải
6

Bùi Thị Yến Linh

PCT. UBND xã Bùi Thị Yến Linh

Thông tin lãnh đạo HĐND và UBND huyện Lộc Ninh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1

Nguyễn Gia Hòa

Điện thoại:0977183309
Email: hoang.hln@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Gia Hòa
2

Nguyễn Thanh Phi

Điện thoại:0913930936
Email: phint.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Phi
3

Hồ Quang Khánh

Điện thoại:0987880789
Email: hoquangkhanh.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Hồ Quang Khánh
4

Lê Thị Ánh Tuyết

Điện thoại:0918954898
Email: tuyetlta.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Lê Thị Ánh Tuyết

Thường trực HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1

Trần Thanh Hùng

Điện thoại:0913.834.924
Email: hungtt.hln@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch HĐND Trần Thanh Hùng
2

Ngô Đình Vinh

Điện thoại:0913992810
Email: vinhnd.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch HĐND Ngô Đình Vinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây