Các xã, thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Xã Lộc Thịnh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đinh Thị Mỹ Hạnh

Bí thư Đảng ủy Đinh Thị Mỹ Hạnh
2

Trần Đình Tiến

Điện thoại:0937 103 688
Phó Bí thư TT Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Đình Tiến
3

Lê Hồng Khanh

Điện thoại:0979.038.858
Bí thư Đảng ủy - CT.UBND Lê Hồng Khanh
4

Trần Quang Nam

Điện thoại:0966 902 996
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Quang Nam
5

Lưu Quang Hùng

Điện thoại:0947 416 516
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lưu Quang Hùng

Xã Lộc Hưng


Điện thoại:0271.3568265
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Xuân Linh

Điện thoại:0962970519
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Xuân Linh
2

Hà Trương Quyền

Điện thoại:0765033330
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hà Trương Quyền
3

Nguyễn Bá Hòa

Điện thoại:0868923609
Chủ tịch HĐND Nguyễn Bá Hòa
4

Lý Văn Sóc

Điện thoại:0915.728320
Phó chủ tịch. HĐND Lý Văn Sóc
5

Nguyễn Đức Trí

Điện thoại:0977.112441
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trí

Xã Lộc Thành

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thị Hường

Điện thoại:0987.540.173
Phó Bí thư Đảng ủy – CT.HĐND Trần Thị Hường
2

Mã Văn Chính

Điện thoại:‭0987931259
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Văn Chính
3

Nguyễn Thị Na

Điện thoại:01689.099.878
PCT.HĐND Nguyễn Thị Na
4

Ngô Văn Trạm

Điện thoại:0986.276.399
PCT.UBND Ngô Văn Trạm
5

Lê Vinh

Điện thoại:01693.346.357
PCT.UBND Lê Vinh

Xã Lộc Thiện


Email:ubnd-locthien.hln@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.568.417
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Thị Ngọc Minh

Điện thoại:0968663585
Phó Chủ tịch HĐND xã Phan Thị Ngọc Minh
2

Trần Thị Mai Quyên

Điện thoại:0389047377
Chủ tịch UBND xã Trần Thị Mai Quyên
3

Hoàng Minh Đức

Điện thoại:0988239335
Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Minh Đức
4

Đinh Thị Thu Hường

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đinh Thị Thu Hường
5

Trương Thị Thùy Trang

Điện thoại:0985339953
PCT.UBND xã Trương Thị Thùy Trang

Xã Lộc Thái


Điện thoại:02713. 568336
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Thanh Quang

Điện thoại:0912546248
BT. Đảng ủy – CT. HĐND Phan Thanh Quang
2

Võ Văn Khỏe

Điện thoại:0915.724252
PBT. TT Đảng ủy Võ Văn Khỏe
3

Lê Công Bình

Điện thoại:0846784078
PBT. ĐU – CT. UBND Lê Công Bình
4

Tạ Hoàng Lê

Điện thoại:0913.506869
PCT. HĐND Tạ Hoàng Lê
5

Võ Văn Nối

Điện thoại:0918.688644
PCT. UBND Võ Văn Nối

Xã Lộc Điền


Điện thoại:0271.3 568. 823
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đinh Đặng Anh Phương

Điện thoại:01682.758.759
Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND Đinh Đặng Anh Phương
2

Trần Thanh Quang

Điện thoại:0918637677
Bí thư – Chủ tịch UBND Trần Thanh Quang
3

Trần Phước Thiệp

Điện thoại:0988.402.740
Phó chủ tịch HĐND Trần Phước Thiệp
4

Phan Thành

Điện thoại:0818.663.399
Phó Bí thư Thường trực ĐU Phan Thành
5

Hồ Thị Quốc Loan

Điện thoại:0375068386
Phó Chủ tịch UBND Hồ Thị Quốc Loan

Xã Lộc Khánh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Thị Thúy Phượng

Điện thoại:0986999766
Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Thúy Phượng
2

Nguyễn Thu Hằng

Điện thoại:09 14 390 799
Phó Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND xã Nguyễn Thu Hằng
3

Trần Quang Vinh

Điện thoại:08 69 542 002
Phó Bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã Trần Quang Vinh
4

Huỳnh Thanh An

Điện thoại:09 76 315 576
Phó Chủ tịch HĐND xã Huỳnh Thanh An
5

Vũ Văn Lực

Điện thoại:09 63 726 339
Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Lực

Xã Lộc Thuận

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Đăng Bình

Điện thoại:0965.163.309
P.Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đăng Bình
2

Đinh Thị Hòa

Điện thoại:0986.523.670
Phó Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Hòa
3

Hoàng Thế Nam

Điện thoại:0982.121.071
Bí thư - Chủ tịch Hoàng Thế Nam
4

Trương Văn Trung

Điện thoại:0942968978
PCT. HĐND xã Trương Văn Trung
5

Lê Ngọc Khang

Điện thoại:0919460680
PCT. UBND xã Lê Ngọc Khang

Xã Lộc Quang

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Anh Tính

Điện thoại:0913.503.921
CT. UBND xã Hoàng Anh Tính
2

Đào Văn Kính

Điện thoại:0919.545.579
CT.HĐND xã Đào Văn Kính
3

Vũ Văn Khanh

Điện thoại:0919.256.676
Phó CT.HĐND xã Vũ Văn Khanh
4

Lê Thị Hương

Điện thoại:0988.025.045
PCT. UBND xã Lê Thị Hương

Xã Lộc Phú

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Quang Chu

Điện thoại:0908.781.196
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Quang Chu
2

Lê Văn Sâm

Điện thoại:0918.832.475
Chủ tịch UBND xã Lê Văn Sâm
3

Phạm Thanh Hải

Điện thoại:0982.683.745
Phó BT. TT Đảng ủy xã Phạm Thanh Hải
4

Nguyễn Văn Vũ

Điện thoại:0987.151.338
CT. UBND xã Nguyễn Văn Vũ
5

Vũ Đăng Khoa

Điện thoại:0985.719.904
Phó CT. HĐND xã Vũ Đăng Khoa

Xã Lộc Tấn


Điện thoại:0271 3547 194
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đặng Thị Chiến

Điện thoại:0968 034 656
0271 3547 418
PBT.ĐU-CT.HĐND Đặng Thị Chiến
2

Nguyễn Văn Thân

Điện thoại:0976 770 289
PCT.HĐND Nguyễn Văn Thân
3

Giang Minh Hiến

Điện thoại:0913 120 379
0271 3547 194
CT.UBND xã Giang Minh Hiến
4

Nguyễn Đức Thân

Điện thoại:0913 740 628
PCT.UBND xã Nguyễn Đức Thân
5

Đỗ Thị Thu Hoài

Điện thoại:0166 2133 150
PCT.UBND xã Đỗ Thị Thu Hoài

Xã Lộc Hiệp


Điện thoại:02713510529
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Ngọc Tuấn

Điện thoại:0915717738
0271 3547 418
BT.Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hoàng Ngọc Tuấn
2

Vũ Tuấn Anh

Điện thoại:0937187087
PBT. ĐU - CT.HĐND Vũ Tuấn Anh
3

Vũ Thành Long

Điện thoại:0933757956
PCT. HĐND Vũ Thành Long
4

Trần Trung Hiếu

Điện thoại:0918954586
PCT. UBND Trần Trung Hiếu
5

Nguyễn Cao Thanh Sang

PCT.UBND xã Nguyễn Cao Thanh Sang

Xã Lộc Hoà


Email:ubnd-lochoa.hln@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713 516 814
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Điểu Khuya

Điện thoại:0983 643 488
Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND xã Điểu Khuya
2

Nguyễn Thành Biên

Điện thoại:0982 672 076
Phó bí thư Đảng uỷ Nguyễn Thành Biên
3

Nguyễn Công Thành

Điện thoại:0982528027
CT.UBND xã Nguyễn Công Thành
4

Vũ Xuân Nghĩa

Điện thoại:0984 712 739
PCT HĐND xã Vũ Xuân Nghĩa
5

Điểu Ven

Điện thoại:01687985441
PCT.UBND Điểu Ven

Xã Lộc An


Điện thoại:02713534013
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Điểu Sơn

Điện thoại:0916682535
Chủ tịch UBND xã Điểu Sơn
2

Vũ Xuân Hợi

Điện thoại:0944478285
Phó BT Thường trực xã Vũ Xuân Hợi
3

Phạm Hồng Đăng

Điện thoại:0949639539
Bí thư Đảng ủy xã Phạm Hồng Đăng
4

Điểu Khinh

Điện thoại:01234072085
PCT. UBND xã Điểu Khinh
5

Điểu Khim

Điện thoại:0868214719
PCT. UBND xã Điểu Khim

Thị trấn Lộc Ninh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Thảo

Điện thoại:0914.450.345
Bí Thư Nguyễn Văn Thảo
2

Cao Thành Giang

Điện thoại:0918 413843
Chủ tịch UBND TT Lộc Ninh Cao Thành Giang
3

Lê Trần Huệ

Điện thoại:0919 067 385
Phó Bí thư Đảng ủy Lê Trần Huệ
4

Tạ Thị Thu Hà

Điện thoại:0945 803 789
Chủ tịch HĐND Tạ Thị Thu Hà
5

Nguyễn Phạm Hậu Giang

Điện thoại:01219 712 540
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Phạm Hậu Giang

Xã Lộc Thạnh hln

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Bá Tùng

Điện thoại:0977387738
Bí thư Đảng ủy xã Bùi Bá Tùng
2

Nguyễn Hồng Thái

Phó bí thư Đảng ủy xã - CT. HĐND xã Nguyễn Hồng Thái
3

Nguyễn Thị Ngọc Ngân

PCT. HĐND xã Nguyễn Thị Ngọc Ngân
4

Lê Hồng Quân

Điện thoại:0988.940.678
CT. UBND xã Lê Hồng Quân
5

Nguyễn Văn Hải

PCT. UBND xã Nguyễn Văn Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây