UBND huyện Lộc Ninh

https://locninh.binhphuoc.gov.vn


Về việc đăng tải các văn bản có liên quan đến Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần III, năm 2017-2018 và lần IV, năm 2018-2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện tìm hiểu, nắm bắt tốt hơn công tác chuẩn bị tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện lần III năm 2017-2018 và phát động, tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện lần IV, năm 2018-2019, tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần V, năm 2018-2019,
Về việc đăng tải các văn bản có liên quan đến Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần III, năm 2017-2018 và lần IV, năm 2018-2019
    Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh xin đăng tải, giới thiệu một số văn bản, tài liệu có liên quan đến Hội thi:

    1/ Kế hoạch số 02/KH.HTSTKT ngày 23/6/2018 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện về việc Tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện lần III, năm 2017-2018 phát động, tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện lần IV, năm 2018-2019; tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần V, năm 2018-2019;

    2/ Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện lần IV, năm 2018-2019;

    3/ Kế hoạch số 01/KH-HTSTKT ngày 23/6/2018 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện về việc Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện lần IV, năm 2018-2019, tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần V, năm 2018-2019;

    4/ Quyết định số 03/QĐ-HTSTKT ngày 24/6/2018 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện lần IV, năm 2018-2019;

     5/ Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện lần IV, năm 2018-2019.

    Ban Biên tập sẽ tiếp tục đăng tải các văn bản có liên quan.

    Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của quý vị!
 

Tác giả bài viết: Họa My - VP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây