HIEN KE
sn bac

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh ban hành loạt văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện

Thứ hai - 09/08/2021 06:31 2.830 0
Ngày 08/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn đã kí lần lượt 03 Công văn khẩn số 1671, 1672 và 1673/UBND-NC để chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.
   * Tại Công văn số 1671, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách li xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện thêm 07 (bảy) ngày, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 09/8/2021.

   Theo tinh thần Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021, Công điện số 1068/CĐ-TTG ngày 05/8/2021 và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2387/UBND-NC ngày 18/7/2021.

   Yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không ra đường kể từ 18 giờ 00 phút của ngày hôm trước cho đến 06 giờ 00 phút của ngày hôm sau theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2548/UBND-NC ngày 27/7/2021 (trừ các trường hợp theo nội dung tại mục 1) và Công văn số 2559/UBND-NC ngày 28/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh.

   Đối với hoạt động xây dựng trong thời gian cách li xã hội: Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2631/UBND-KT ngẩy 03/8/2021 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

   Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện triệt để các quy định về cách li xã hội, nhất là việc cách li giữa người với người; gia đình với gia đình; ấp, khu phố với ấp, khu phố; xã, thị trấn với xã, thị trấn; huyện với huyện; thực hiện triệt để quy định phòng, chống dịch; xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm. Địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm cách li với bất kì lí do nào đều bị xử lí nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu và những cá nhân có liên quan.

   * Tại Công văn số 1672, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo việc tăng cường xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngẫu nhiên trong cộng đồng trên cơ sở Công văn số 3495/SYT-NV ngày 08/8/2021 của Sở Y tế.
Theo đó, để chủ động giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm Covid-19 có thể còn tiềm ẩn trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn huyện cho 10 nhóm đối tượng sau:

   - Nhân viên khu thương mại (siêu thị, chuỗi cung ứng dịch vụ bán lẻ), tiểu thương của các chợ đầu mối, chợ truyền thống, các đối tượng bán vé số, lái xe taxi, nhân viên cây xăng, lễ tân khách sạn. Các khu vực thị trấn, đầu mối giao thông đi vào cửa ngõ tỉnh; định kì 1 tuần/lần.

   - Lái xe đường dài, xe vận tải hàng hóa, xe chở hàng hóa thường xuyên liên quan đến các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; định kì 3 ngày/lần.

   - Người dân tại các địa phương (cấp xã) ở mức nguy cơ rất cao (theo quy định đánh giá mức độ nguy cơ tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021): lấy mẫu theo phương pháp gộp mẫu theo hộ gia đình, định kì 3 ngày/lần.

   - Người dân tại các địa phương (cấp xã) ở mức nguy cơ cao (theo quy định đánh giá mức độ nguy cơ tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021): lấy mẫu theo phương pháp gộp mẫu theo hộ gia đình, định kì 1 tuần/lần.

   - Người dân tại các địa phương (cấp xã) ở mức nguy cơ (theo quy định đánh giá mức độ nguy cơ tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021): lấy mẫu xét nghiệm 1 đợt, xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu theo hộ gia đình, đại diện mỗi hộ gia đình 1 người (ưu tiên lấy mẫu người có nguy cơ mắc cao như thường xuyên phải ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người,...). (Xét nghiệm cho 100% nhóm đối tượng nhóm 1 đến nhóm 6).

   - 20% người dân tại các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng sinh sống; định kì 2 tuần/lần.

   - 20% các chuyên gia, lao động người nước ngoài, lao động người Việt Nam đang làm việc tại các công ty trong và ngoài khu công nghiệp.

   - 100% cán bộ y tế làm việc tại các bệnh viện tuyến huyện, xã, các phòng khám đa khoa trên địa bàn huyện; định kì 2 tuần/lần.

   - 100% cán bộ, nhân viên công tác tại các cửa khẩu; người làm việc trong các khu cách li tập trung; nhân viên các chốt kiểm dịch; định kì 1 tuần/lần.

   - Đối với các đối tượng có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở...cần phải được lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp lấy mẫu đơn (xét nghiệm ngay khi có triệu chứng).

   Về thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm: bắt đầu từ ngày 08/8/2021 đến hết ngày 10/8, được quy định cụ thể đối với từng loại đối tượng. Riêng với đối tượng có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

   * Tại Công văn số 1673, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các hoạt động thiện nguyện.

   Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 05/8/2021; để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời kiểm soát các nguồn lây, đặc biệt là trong việc quản lí các trường hợp đi, đến từ các vùng dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi đi thiện nguyện; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trường hợp các cá nhân tự tổ chức đi phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

  Công an huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ tuần tra, Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tiến hành kiểm tra, giám sát các trường hợp trên; kiên quyết không cho đi nếu không đáp ứng theo các yêu cầu vừa nêu trên.

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể huyện phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có ý định đi thiện nguyện có thể quyên góp bằng tiền mặt gửi về hệ thống Mặt trận các cấp để thông qua hệ thống Mặt trận gửi đến các nơi cần hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn đến các đối tượng yếu thế, bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 như các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

   Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của huyện để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Tác giả bài viết: BL-MTTQ

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay177
  • Tháng hiện tại71,606
  • Tổng lượt truy cập14,051,782
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây