HIEN KE
sn bac

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ sáu - 28/10/2016 14:38 2.700 0
Thực hiện Công văn số 37/TT.HĐND ngày 17/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về việc xem xét, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra, xử lý và giải trình về nội dung các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, cụ thể như sau:
I. Thị trấn Lộc Ninh: Ông Võ Quốc Độ - Địa chỉ: khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh phản ánh: Trong thời gian qua gia đình ông rất bức xúc đối với Điện lực Lộc Ninh, không hiểu lý do vì sao trong một năm mà đồng hồ điện của gia đình ông đã bị thay 03 lần, khi thay đồng hồ lại không thông báo cho gia đình ông biết, cho nên khi đến thu tiền điện thì mới biết đã thay đồng hồ. Đề nghị Điện lực Lộc Ninh khi thay đồng hồ điện phải thông báo cho khách hàng biết và số điện năng khách hàng đã tiêu thụ là bao nhiêu trước khi thay đồng hồ, mặt khác ông còn bức xúc và đề nghị giải thích vì sao trong 01 năm mà phải thay đồng hồ điện đến 03 lần. Trả lời: Qua đối soát trên hồ sơ quản lý khách hàng mua điện tại Điện lực thì không có khách hàng mang tên Võ Quốc Độ. Vì vậy đề nghị ông vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực Lộc Ninh để cung cấp cụ thể về vị trí sử dụng điện cũng như tên chính thức sử dụng điện trên hóa đơn thanh toán tiền điện, Điện lực Lộc Ninh sẽ trả lời cụ thể theo nội dung kiến nghị cho ông được rõ. II. Xã Lộc Thịnh: 1. Ông Nguyễn Đình Vĩ - Hiệu trưởng trường THCS Lộc Thịnh đã kiến nghị: 1.1. Hiện nay các phụ huynh học sinh của trường muốn con em mình được học môn Anh văn nhưng với điều kiện của trường lại không có đủ phòng học, đề nghị UBND huyện cần quan tâm xây dựng thêm phòng học để trường tạo điều kiện đưa môn Anh văn vào chương trình học cho các em học sinh trong thời gian tới. Trả lời: Việc tổ chức giảng dạy môn Anh văn tại trường, ngoài điều kiện cần thiết là phòng học còn phải có giáo viên chuyên môn, nếu Hiệu trưởng nhà trường muốn đưa môn Anh văn vào giảng dạy, đề nghị nhà trường có kiến nghị cụ thể gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để Phòng tham mưu UBND huyện xem xét bố trí vào năm học sau. 1.2. Biên chế được giao của trường THCS Lộc Thịnh là 17 giáo viên, nhưng hiện nay chỉ có 13 giáo viên, còn thiếu 04 giáo viên nên khó khăn trong việc giảng dạy. Đề nghị UBND huyện tuyển dụng đủ 17 giáo viên theo biên chế được giao cho trường để năm học 2016-2017 bố trí đủ giáo viên đứng lớp và dạy các môn đúng quy định. Trả lời: Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Hàng năm UBND huyện Lộc Ninh căn cứ vào số lượng người làm việc được giao tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc huyện, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tiến hành tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định. Tuy nhiên, do năm 2016 huyện đã tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nên công tác tuyển dụng giáo viên cho năm học 2016-2017 chưa tổ chức được. Hiện tại, huyện đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước phê duyệt và sẽ tiến hành tuyển dụng để bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường; Nếu trường THCS Lộc Thịnh thật sự khó khăn trong việc giảng dạy, yêu cầu Trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện hợp đồng giáo viên để đảm bảo công tác giảng dạy cho năm học mới. 1.3. Vừa qua trường thiếu giáo viên nên có tổ chức cho giáo viên dạy thêm giờ của năm học 2015-2016, bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi cấp huyện và dạy tăng cường Tiếng việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số của xã Lộc Thịnh, nhưng trong năm học 2015-2016 số tiền dạy thêm của giáo viên đến nay vẫn chưa nhận được đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết. Trả lời: Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Căn cứ Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Phước thì Phòng Tài chính đã cấp đủ kinh phí lương và hoạt động (bao gồm kinh phí dạy thêm giờ). Nhưng do đặc thù huyện Lộc Ninh đang thiếu biên chế nên tiền dư giờ năm học 2015-2016 quá nhiều. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính đã cấp thêm 50% kinh phí dạy thêm giờ để kịp thời chi trả cho giáo viên, phần kinh phí thêm giờ còn lại UBND huyện đã trình Sở Tài chính xem xét cấp bổ sung. 2. Bà Châu Thị Minh Nguyệt - Địa chỉ: Ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh phản ánh: Thời gian vừa qua bà được UBND huyện Lộc Ninh cử đi tham gia lớp đào tạo Đại học ngành Lao động công tác xã hội được 01 năm thì vào tháng 05/2016, cơ sở đào tạo có thông báo tạm ngưng học vì không có kinh phí đào tạo cho nên tạm nghỉ, khi nào có kinh phí đào tạo thì tiếp tục học, bản thân bà không hiểu lý do tại sao tạm ngưng vì không có kinh phí đào tạo. Đề nghị huyện xem xét và có ý kiến với UBND tỉnh Bình Phước Trả lời: Lớp Đại học chuyên ngành công tác xã hội (hình thức học: Vừa làm vừa học) do UBND tỉnh Bình Phước mở tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 và Quyết định cử cán bộ, công chức viên chức đi học của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tại quyết định số 198/QĐ-SNV ngày 08/4/2015. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và thí sinh tự do được cử tham gia lớp ĐH này là 82 người (có 43 CBCC,VC được hưởng chế độ của Trung ương hỗ trợ và cơ quan, đơn vị thanh toán các chế độ theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND của tỉnh, trong đó trường hợp bà Châu Thị Minh Nguyệt) Ngày 16/5/2016, Trường Đại học Lao động và Xã hội (CSII) có Công văn số 64/ĐHLĐXH-ĐTTX về việc tạm ngưng đào tạo lớp đại học VLVH ngành Công tác xã hội tỉnh Bình Phước K2015 do kinh phí chưa được cấp. Sở Nội vụ đã có văn bản số 1049/SNV-CCVC ngày 06/6/2016 đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc xin ý kiến với Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về kinh phí đào tạo phân bổ cho tỉnh năm 2016. Trường hợp Cục Bảo trợ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội không cấp kinh phí thì Sở Lao động, Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí (học phí) cho 43 cán bộ, công chức tại Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 198/QĐ-SNV ngày 08/4/2015 của Sở Nội vụ gửi Sở Tài chính để thẩm định cấp phát theo quy định. Như vậy, do kinh phí đào tạo chưa được cấp nên Trường Đại học Lao động và Xã hội (CSII) tạm ngưng đào tạo lớp đại học (vừa làm vừa học) ngành Công tác xã hội tại tỉnh Bình Phước. Trong thời gian chờ Sở Lao động -TB&XH tỉnh Bình Phước làm việc với các cơ quan chức năng để được cấp kinh phí đào tạo thì Trường Đại học Lao động và Xã hội sẽ tiếp tục đào tạo. UBND huyện sẽ đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh sớm xem xét giải quyết vấn đề này. III. Xã Lộc Tấn: 1. Ông Nguyễn Văn Xuyên - Địa chỉ: ấp 12, xã Lộc Tấn kiến nghị: 1.1. Công ty Cao su Lộc Ninh khi thanh lý cao su đã ủi, san lấp và không đào mương làm nước chảy xiết, ảnh hưởng xói mòn đất và nền móng nhà của ông, nay trở thành vực sâu, nguy hiểm, diện tích đất từ 4600m2 hiện nay chỉ còn hơn 2000m2. Ngày 22/6/2015 ông đã có đơn kiến nghị gửi lên UBND xã Lộc Tấn, đến ngày 29/6/2015 xã có cử người xuống xem xét, sau đó đã gửi hồ sơ kiến nghị lên UBND huyện, đến nay đã 1 năm nhưng ông chưa thấy đơn vị nào xem xét, giải quyết cho ông, cơn mưa mới nhất gần đây đã tiếp tục làm lở đất đến gần sát móng nhà ông. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét, giải quyết. Trả lời: Việc kiến nghị của ông đã được UBND huyện Lộc Ninh chỉ đạo cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN huyện phối hợp với các phòng ban, cơ quan chuyên môn của huyện, công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, UBND xã Lộc Tấn cùng tiến hành kiểm tra thực địa điểm sạt lở. Kết quả kiểm tra thực địa như sau: gần nhà ông Xuyên có 1 khe cạn, mùa mưa nước từ trên lô cao su và các hộ dân lân cận chảy về gây sạt lở thành hố sâu có chiều dài 20m, rộng 15, sâu 15m trong đất nhà ông Xuyên. Hố sâu cách nhà ông Xuyên khoảng hơn 10m gây nguy hiểm cho gia đình ông. Qua làm việc, ông Xuyên có nguyện vọng là xin mua 01 lô đất tái định cư để ở tại thị trấn Lộc Ninh không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống. UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ánh của ông và kiểm tra, xem xét giải quyết đúng theo quy định. 1.2. Đoạn đường từ ấp 12 đến trường khoảng 30 km. Con em trong ấp đi học rất xa, vì theo quy định phải học tại trường trong xã. Đề nghị UBND huyện quan tâm, xem xét để các em được đi học tại Thị trấn Lộc Ninh cho thuận tiện. Trả lời: Trường hợp con em ông Nguyễn Văn Xuyên muốn học tại Thị trấn Lộc Ninh đề nghị ông đến phòng GD&ĐT Lộc Ninh để được xem xét và hướng dẫn cụ thể nhằm tạo điều kiện cho con em ông được đến trường thuận lợi nhất. 1.3. Đề nghị giải quyết cho ấp có con đường lưu thông trục chính vì ấp cũng không có đường, phải đi nhờ lô cao su của Nông trường 7. Trả lời: Qua trao đổi và làm việc với Ông Xuyên UBND xã Lộc Tấn đã cử cán bộ chuyên môn đến kiểm tra thực tế tại con đường nói trên. Trước đây nhân dân ấp 12 phải đi trên con đường lô cao su thuộc Đội 1 Nông trường VII, hiện nay khu vực này đã được thanh lý lô cao su. Theo chủ trương của UBND huyện và Công ty Cao su Lộc Ninh, thống nhất làm mới tuyến đường GTNT sau khi Công ty cao su có chủ trương thanh lý lô cao su. UBND xã Lộc Tấn đã liên hệ Ban giám đốc Nông trường 7 làm mới tuyến đường GTNT của ấp với diện tích mặt đường có chiều rộng 5,5m; chiều dài hơn 1,5km. Hiện nay, cơ bản tuyến đường này đã được thông suốt nối dài từ Nhà văn hoá cộng đồng ấp đến khu dân cư. Tuy nhiên, do đang vào mùa mưa nên Nông trường chỉ mới cho xe gạt đường, mở rộng mặt bằng, dự kiến đổ sỏi hoàn thiện công trình khi điều kiện thời tiết thuận lợi gần nhất. 2. Ông Lê Chí Thiện - Địa chỉ: ấp 5B, xã Lộc Tấn phản ánh: Đập nước xã Lộc Thạnh có một số hộ dân được giải tỏa đền bù, ông Chu Văn Lương - Ban Quản lý dự án đập đã giữ 05 sổ đỏ của dân, đến nay đã 02 năm nhưng không giao trả lại cho dân. Đề nghị UBND huyện xem xét, làm rõ và yêu cầu trả lại cho bà con sử dụng, vay vốn khi có nhu cầu. Trả lời: Qua trao đổi và làm việc, hiện nay Ban Quản lý các dự án ngành NN&PTNT thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh sau khi thu giữ các sổ đỏ của người dân để đối chiếu và thẩm định dự án đã trả về cho người dân quản lý. Tuy nhiên, theo ý kiến phản ánh của ông, UBND huyện đề nghị ông nêu rõ những hộ nào chưa được Ban Quản lý các dự án ngành NN&PTNT trả lại để UBND huyện có cơ sở làm việc với Ban Quản lý các dự án ngành NN&PTNT. 3. Ông Nguyễn Văn Tố - Địa chỉ: ấp 6A, xã Lộc Tấn phản ánh: Vấn đề chăn nuôi tập trung: Trại heo trong ấp gây ô nhiễm, hôi thối, ảnh hưởng đến nguồn nước. Khi huyện xuống kiểm tra thì trang trại đã xuất heo, khi dân báo thì không xuống ngay. Đề nghị UBND huyện quan tâm, kiểm tra, xử lý. Trả lời: Vấn đề ông phản ánh, UBND huyện ghi nhận và sẽ có kế hoạch kiểm tra, xử lý theo quy định. 4. Ông Dương Văn Vạn - Địa chỉ: ấp 4 A, xã Lộc Tấn, ông Nguyễn Văn Triều - Địa chỉ: ấp K 57, xã Lộc Tấn, bà Phạm Thị Thoa - Địa chỉ: ấp Cây Chặt, xã Lộc Tấn và một số cử tri khác cùng phản ánh: Hiện nay còn nhiều hộ dân trong ấp 4A vẫn chưa có điện. Đề nghị Điện lực Lộc Ninh quan tâm, giải quyết nhu cầu điện của nhân dân. Một số hộ sử dụng điện do đi câu nhờ của hộ khác nên phải trả tiền rất nhiều, đề nghị ngành điện quan tâm, tạo điều kiện mắc đường điện riêng cho các hộ. Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn của tỉnh, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 04/6/2014, trong đó có đầy đủ các khu dân cư của xã Lộc Tấn. Hiện nay dự án đang thi công giai đoạn 1 tại hai xã Lộc Thiện và Lộc Tấn (ấp Thạnh Tây), các xã còn lại sẽ thực hiện giai đoạn hai từ nay đến năm 2020. 5. Ông Nguyễn Văn Hiền - Địa chỉ: ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn phản ánh: Sau khi khảo sát phương án kéo điện, UBND xã đã chỉ cụ thể những chỗ không có dân sinh sống lại kéo điện, chỗ có dân sinh sống thì không có. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng để đảm bảo đời sống cho nhân dân. Trả lời: Thực hiện Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Bình phước về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020, năm 2015 huyện Lộc Ninh được đầu tư 05 tuyến điện trên địa bàn 02 xã là Lộc Thiện và Lộc Tấn, trong đó có địa bàn ấp Thạnh Tây xã Lộc Thạnh, quá trình đơn vị tư vấn khảo sát do UBND xã và Ban điều hành ấp chỉ địa điểm và hướng tuyến để lập hồ sơ thi công. Tuy nhiên do nguồn vốn hạn chế, UBND xã không trao đổi chặt chẽ với đơn vị tư vấn, mặc khác các hộ dân sống không tập trung nên có những vị trí có dân nhưng trong hồ sơ thi công lại thiếu phần điện hạ thế, việc này UBND huyện đã có kiến nghị và được Ban quản lý ngành công thương của tỉnh (Chủ đầu tư) bổ sung, hiện nay công trình đã thi công xong khoảng 6 tháng, nhưng chưa nghiệm thu đóng điện được vì công tác giải tỏa hành lang tuyến của UBND xã Lộc Tấn chưa đạt yêu cầu. IV. Xã Lộc Hòa: 1. Ông Phạm Mạnh Hùng - Địa chỉ: ấp 8C, xã Lộc Hòa phản ánh: Năm 2014, Phòng Tài nguyên - môi trường huyện có vẽ đo đạc đất để làm sổ Đăng ký Quyền sử dụng đất miễn phí cho bà con đồng bào dân tộc tại tổ 4, ấp 8C, xã Lộc Hòa. Việc đo đạc nửa chừng thì ngưng lại, khi hỏi ra thì nghe nói là không có kinh phí để thực hiện đo đạc tiếp. Từ đó đến nay vẫn chưa thấy thực hiện tiếp. Ông xin hỏi chủ trương trên có tiếp tục thực hiện không? Nếu có thì bao giờ mới thực hiện?. Trả lời: Việc thu phí đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UB ngày 01/3/2016. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh Bình Phước chưa có chủ trương đo đạc và cấp giấy chứng nhận miễn phí cho bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các hộ dân có nhu cầu đo đạc để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì liên hệ UBND xã nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện theo quy định. 2. Ông Nguyễn Văn Hơn - Địa chỉ: ấp 8, xã Lộc Hòa kiến nghị: 2.1. Hiện nay tình trạng người dân mua phải phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả trên thị trường trong huyện. Đề nghị ngành chức năng quan tâm kiểm tra, có giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các cửa hàng để giúp cho người dân tránh mua phải hàng giả ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp. Trả lời: Theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Và tại điều 82 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; quy định về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật. Như vậy, ở cấp huyện thì trách nhiệm quản lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là Trạm bảo vệ thực vật và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Riêng các hành vi vi phạm về hàng giả được quy định tại điều 11,12,13,14,15 và 16 mục 2 chương II Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 được sửa đổi tại khoản 13 điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ. Hành vi vi phạm về hàng giả thuộc thẩm quyền xử phạt của các cơ quan như: UBND các cấp trong đó có UBND cấp xã; Công an; Hải quan; Thanh tra chuyên ngành và Quản lý thị trường được quy định tại các Điều 101, 102 và 103 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 1511/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được sửa đổi , bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ. Việc kiểm tra kiểm soát trong việc kinh doanh hàng hóa lưu thông trên thị trường trong đó có mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ thưc vật là việc làm thường xuyên của các ngành chức năng trong đó có lực lượng Quản lý thị trường. Để góp phần đảm bảo việc kinh doanh của các cơ sở theo đúng quy định của pháp luật tránh các tình trạng buôn bán, sản xuất hàng giả trên địa bàn đề nghị các đại biểu, cử tri và người tiêu dùng khi phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực này kịp thời phản ảnh cho các cơ quan có thẩm quyền như đã nêu trên nơi gần nhất biết để kịp thời tiến hành kiểm tra, xử lý ngăn chặn. Thực hiện kế hoạch số 68/KH-QLTT ngày 18/02/2016 của Chi cục QLTT bình phước V/v tổng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016 Đội QLTT số 5 đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và cho các cơ sở ký cam kết không kinh doanh, sản xuất phân bón giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ…Việc kiểm tra mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật từ đầu năm đến nay Đội Quản lý thị trường số 5 đã đã chủ động và phối hợp các ngành chức năng trên địa bàn đã kiểm tra và xử lý Tổng cộng: 68 vụ, phạt tiền: 21.100.000đ, tịch thu hàng hóa là thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng, ở địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào kinh doanh hàng giả. Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền và phối hợp tích cực hơn nữa với các ngành chức năng có liên quan để kiểm tra kiểm soát đối với tất cả các loại hàng hóa nói chung và 02 mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nói riêng để giúp cho người dân tránh mua phải hàng giả ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp của địa phương. 2.2. Ông đi khám bệnh theo sổ BHYT tự nguyện tại Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh. Khi khám xong bệnh viện chỉ cho đơn thuốc về uống, còn hồ sơ bệnh án thì không giao cho bệnh nhân nên bản thân ông không biết mình bị bệnh gì, tình trạng sức khỏe như thế nào nên rất khó trong việc tự chăm sóc sức khỏe cho mình. Ông phản ánh trường hợp trên cũng có nhiều người giống như ông. Đề nghị Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh xem xét giao trả hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân để bệnh nhân biết tình trạng bệnh. Trả lời: Căn cứ Quy chế Bệnh viện do Bộ Y Tế ban hành tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 về Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án quy định như: - Hồ sơ bệnh án là tài liệu quan trọng phải được giữ gìn, bảo quản tốt theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ. - Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyển viện và tử vong phải được hoàn chỉnh các thủ tục hành chánh theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện sau đó chuyển đến Phòng kế hoạch tổng hợp lưu trữ theo quy định . - Việc khai thác sử dụng hồ sơ bệnh án phải theo đúng quy định. Ngày 27/07/2016 ông Nguyễn Văn Hơn có đến khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lộc Ninh khám bệnh tại phòng khám số 3 (do Bác sỹ Tuyên phụ trách). Sau khi khám lâm sàng BS.Tuyên cho ông đi siêu âm. Với kết quả siêu âm ông được chẩn đoán: Viêm dạ dày, kê toa về uống tại nhà. Như vậy ông Hơn không nhập viện điều trị nội trú, ngoại trú nên không có hồ sơ bệnh án. Căn cứ Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án và quá trình ông khám bệnh tại khoa Khám bệnh ông chỉ được giao đơn thuốc về nhà uống còn hồ sơ bệnh án không giao cho ông là đúng theo quy định của pháp luật. V. Xã Lộc Hiệp: 1. Ông Lê Văn Hiệp - Địa chỉ: ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp kiến nghị: 1.1. Đề nghị HĐND tỉnh, HĐND huyện xem xét lại quy trình áp giá đền bù giải phóng mặt bằng cho 6 hộ còn lại của đoạn đường từ Lộc Tấn đến Hoàng Diệu, qua xã Lộc Hiệp. Trả lời: Hiện nay HĐBT huyện đã áp giá, lập phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng đường Lộc Tấn – Lộc HIệp với tất cả là 8 phương án và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các phương án này thực hiện đúng các trình tự thủ tục theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, đến nay còn một số hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho HĐBT huyện. Trong thời gian tới, HĐBT huyện phối phợp cùng các ban, ngành liên quan tiếp tục vận động, tuyên truyền các chính sách quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ để người dân hiểu, giao mặt bằng cho HĐBT để tiến hành tiếp tục thi công công trình.

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 1.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập145
  • Hôm nay8,263
  • Tháng hiện tại403,239
  • Tổng lượt truy cập14,658,885
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây