HIEN KE
sn bac

Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 02

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 02

 •   05/05/2021 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 3298
 •   Phản hồi: 0
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 02 Gồm: xã Lộc Quang và xã Lộc Hiệp
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 03

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 03

 •   05/05/2021 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 3223
 •   Phản hồi: 0
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 03 Gồm: xã Lộc Tấn và xã Lộc Thạnh
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 04

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 04

 •   05/05/2021 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 1204
 •   Phản hồi: 0
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 04 Gồm: xã Lộc Thái và xã Lộc Thiện
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 05

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 05

 •   05/05/2021 11:01:00 PM
 •   Đã xem: 1428
 •   Phản hồi: 0
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 05 Gồm: xã Lộc An và xã Lộc Hòa
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 06

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 06

 •   05/05/2021 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 1164
 •   Phản hồi: 0
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 06 Gồm: xã Lộc Phú và xã Lộc Thuận
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 07

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 07

 •   05/05/2021 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 1174
 •   Phản hồi: 0
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 07 -Gồm: xã Lộc Hưng và xã Lộc Thành
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 08

Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 08

 •   05/05/2021 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 902
 •   Phản hồi: 0
Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 08 Gồm: xã Lộc Điền và xã Lộc Khánh
Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kì 2021-2026

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kì 2021-2026

 •   04/05/2021 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 2297
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/4/2021, thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Tuệ Hiền đã kí ban hành Nghị quyết số 103/NQ-UBBC về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kì 2021-2026.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kì 2021-2026

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kì 2021-2026

 •   04/05/2021 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 790
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn xây dựng Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kì 2021-2026.
Ông Điểu Nen phát biểu cảm ơn cử tri ấp 1- xã Lộc An đã tin tưởng, nhận xét tốt và tín nhiệm cao đối với bản thân ông

Huyện Lộc Ninh: 01 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026

 •   04/05/2021 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 959
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG về Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
image001

Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Ninh họp phiên thứ Năm

 •   28/04/2021 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 2520
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 19/4/2021, tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Ninh tổ chức Phiên họp thứ Năm để nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kì 2021-2026; nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026 đến ngày 19/4/2021 trên địa bàn huyện; trao đổi một số nội dung, công việc có liên quan để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
image002

Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Ninh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kì 2021-2026

 •   22/04/2021 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 878
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/4/2021, thay mặt Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Lê Trường Sơn đã kí ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kì 2021-2026.
image002

Tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba

 •   19/04/2021 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba, để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kì 2021-2026.
Màu phiếu bầu, hòm phiếu phục vụ công tác bầu cử được quy định như thế nào?

Màu phiếu bầu, hòm phiếu phục vụ công tác bầu cử được quy định như thế nào?

 •   19/04/2021 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 3803
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia;
Bà Trần Tuyết Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Lê Trường Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

Bà Trần Tuyết Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Lê Trường Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

 •   14/04/2021 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 1116
 •   Phản hồi: 0
Tối ngày 07/4/2021, tại hội trường khu phố Phước Thiện - phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị Cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026.
image011

Cử tri ấp 2 - xã Lộc Thái tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cư trú trên địa bàn

 •   13/04/2021 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 861
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 10/4/2021, tại hội trường ấp 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Thái đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026.
Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Ninh họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử

Thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Ninh họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử

 •   12/04/2021 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 958
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2021, tại Hội trường A Huyện ủy, Thường trực Uỷ ban Bầu cử huyện đã tổ chức cuộc họp để nghe các ngành chủ chốt báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026 từ ngày 24/3 đến ngày 05/4/2021 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Lê Trường Sơn.
Tám mươi cử tri ấp 6 - xã Lộc Thái nhận xét, tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026

Tám mươi cử tri ấp 6 - xã Lộc Thái nhận xét, tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026

 •   08/04/2021 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 1084
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 04/4/2021 tại Hội trường ấp 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Thái đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026.
Ông Minh Sơn Đông – Trưởng Công an huyện Lộc Ninh được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

Ông Minh Sơn Đông – Trưởng Công an huyện Lộc Ninh được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

 •   08/04/2021 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 2911
 •   Phản hồi: 0
Tối ngày 04/4/2021, tại Hội trường khu phố Phú Hòa 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Đức - thị xã Bình Long đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập40
 • Hôm nay2,851
 • Tháng hiện tại369,410
 • Tổng lượt truy cập14,625,056
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây