hopthu

Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tám mươi cử tri ấp 6 - xã Lộc Thái nhận xét, tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026

Tám mươi cử tri ấp 6 - xã Lộc Thái nhận xét, tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026

 •   08/04/2021 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 04/4/2021 tại Hội trường ấp 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Thái đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kì 2021-2026.
Ông Minh Sơn Đông – Trưởng Công an huyện Lộc Ninh được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

Ông Minh Sơn Đông – Trưởng Công an huyện Lộc Ninh được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

 •   08/04/2021 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Tối ngày 04/4/2021, tại Hội trường khu phố Phú Hòa 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Đức - thị xã Bình Long đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026.
Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã, nhiệm kì 2021-2026 cư trú tại khu phố Ninh Thái được cử tri tín nhiệm cao

Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã, nhiệm kì 2021-2026 cư trú tại khu phố Ninh Thái được cử tri tín nhiệm cao

 •   08/04/2021 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 03/4/2021, tại Hội trường khu phố Ninh Thái, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lộc Ninh đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã, nhiệm kì 2021-2026.
Hai khu dân cư ở xã Lộc Hiệp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Hai khu dân cư ở xã Lộc Hiệp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

 •   04/04/2021 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Tối ngày 03/4/2021 vừa qua, tại Hội trường ấp Hiệp Hoàn và ấp Hiệp Thành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Hiệp đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kì 2021-2026.
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kì 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 14 huyện Lộc Ninh họp phiên thứ Nhất

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kì 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 14 huyện Lộc Ninh họp phiên thứ Nhất

 •   04/04/2021 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kì 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 14 huyện Lộc Ninh (gọi tắt là Ban bầu cử số 14), gồm các xã Lộc Thịnh, Lộc Thành, Lộc Hưng, Lộc Khánh và Lộc Thái, chiều ngày 30/3/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban bầu cử số 14 đã tổ chức Phiên họp thứ Nhất dưới sự chủ trì của bà Trần Thị Bích Lệ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
Huyện Lộc Ninh – 147 khu vực bỏ phiếu được phê chuẩn

Huyện Lộc Ninh – 147 khu vực bỏ phiếu được phê chuẩn

 •   26/03/2021 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi môt số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Điều 11, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc các đơn vị bầu cử số 12,13,14 huyện Lộc Ninh

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc các đơn vị bầu cử số 12,13,14 huyện Lộc Ninh

 •   25/03/2021 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/3/2021, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kí ban hành các Quyết định số 624, 625, 626/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kì 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 12,13,14 huyện Lộc Ninh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị số 01

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị số 01

 •   25/03/2021 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/3/2021, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kí ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị số 01
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lộc Ninh hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lộc Ninh hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

 •   25/03/2021 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-MTTQ-BTT ngày 16/3/2021 của Ban Thường trực tỉnh, ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lộc Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 18/HD-MTTQ-BTT về việc Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kì 2021-2026 trên địa bàn huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh thành lập tám (08) Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kì 2021-2026 ở tám (08) đơn vị bầu cử

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh thành lập tám (08) Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kì 2021-2026 ở tám (08) đơn vị bầu cử

 •   25/03/2021 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/3/2021, thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, ông Lê Trường Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã kí ban hành các Quyết định số 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669 và 670/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện nhiệm kì 2021-2026 ở tám (08) đơn vị bầu cử.
image007

Huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kì 2021-2026

 •   20/03/2021 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 17/3/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lộc Ninh, Ban Thường trực huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kì 2021-2026. Bà Trần Thị Bích Lệ - Chủ tịch và ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.
01 HDND

UBND huyện họp Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện

 •   10/03/2021 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/3/2021, UBND huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Phi - UV.BTV Huyện ủy, PCT.UBND huyện chủ trì Hội nghị.
image008

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lộc Ninh triển khai Công văn số 01/UBBC huyện ngày 25/02/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện

 •   06/03/2021 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/02/2021, tại hội trường Huyện ủy Lộc Ninh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kì 2021-2026 theo Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT ngày 25/02/2021 của Ban Thường trực huyện.
Lộc Ninh: 08 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kì 2021-2026 được phê chuẩn

Lộc Ninh: 08 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kì 2021-2026 được phê chuẩn

 •   05/03/2021 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Điều 10, Chương II, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026; theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện,
image014

Huyện Lộc Ninh: 802 người được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kì 2021-2026

 •   05/03/2021 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Tính đến hết ngày 17/02/2021 theo quy định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Lộc Ninh đã hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thống nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã, nhiệm kì 2021-2026.
image001

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kì 2021-2026

 •   01/03/2021 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026;
image003

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất

 •   18/02/2021 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08/02/2021 vừa qua, tại Hội trường khối Mặt trận – Đoàn thể huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kì (2021-2026).
Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trần Thanh Hùng chủ trì Phiên họp

Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Ninh họp Phiên thứ Nhất

 •   28/01/2021 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, ngày 26/01/2021, tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện, ông Trần Thanh Hùng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 01 Ủy ban Bầu cử huyện.
image001

Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị về công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến.

 •   25/01/2021 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Để kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy Lộc Ninh về công tác bầu cử. Ngày 20/01/2021, Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị về công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến với 1 điểm cầu huyện và 16 điểm cầu tại các xã, thị trấn với tổng số 872 đồng chí tham dự.

Các tin khác

VIDEO PHÓNG SỰ, ĐIỂM TIN
HĐND
Bộ pháp điển
khen thuong
Bán đấu giá tài sản
Hộp thư điện tử
Thông tin người phát ngôn
Thường trực tỉnh ủy
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Hôm nay2,734
 • Tháng hiện tại55,561
 • Tổng lượt truy cập5,112,090
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây