HIEN KE
sn bac

CHÀO CỜ, SINH HOẠT “NGÀY PHÁP LUẬT” THÁNG 10/2022 CỦA BAN DÂN VẬN, MẶT TRẬN – ĐOÀN THỂ HUYỆN LỘC NINH

Thứ tư - 05/10/2022 13:53 984 0
Sáng ngày 03/10/2022 (thứ Hai), tất cả cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Ban Dân vận, Mặt trận – Đoàn thể huyện Lộc Ninh đã tập trung tại sân trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để tham dự buổi chào cờ đầu tháng và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 10 với chủ đề: “Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022”. Nội dung sinh hoạt do Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện (Phòng Tư pháp) cung cấp.
3
3
     Sau phần nghi thức chào cờ, cán bộ, công chức, viên chức trong Khối được nghe bà Trần Thị Bích Lệ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện – thành viên Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện thay mặt Khối giới thiệu một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022, cụ thể:

      - Việc thu hồi tên miền với hệ thống thông tin xâm phạm an ninh quốc gia, được quy định tại Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. Theo đó, từ ngày 01/10/2022, hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định rõ một số nội dung về bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; Hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh mạng và Phương án ứng phó, khắc phục sự cố.

      - Phương pháp xác định tỉ lệ nội địa hóa ô tô được bãi bỏ, được quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN ngày 10/8/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. Trên thực tiễn hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế, bởi Việt Nam hiện vẫn sử dụng cách tính tỉ lệ nội địa hóa theo cụm chi tiết được sản xuất trong nước.

     - Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp không còn giảm so với trước đây, được quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khi đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

     - Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử, được quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022.

     - Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, được quy định tại Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

       Cơ sở dữ liệu được xây dựng, quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ và được tổ chức cập nhật, khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp nhằm phục vụ công tác quản lí nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

      - Từ ngày 01/10, Bộ Giao thông vận tải giảm 04 đầu mối: hợp nhất Vụ Khoa học - Công nghệ với Vụ Môi trường thành Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường; tổ chức lại 3 Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông thành 2 Vụ, theo đó giải thể Vụ An toàn giao thông; sáp nhập Vụ Đối tác công - tư vào Vụ Kế hoạch - Đầu tư; tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

      - Cơ cấu tổ chức mới của Ủy ban Dân tộc, được quy định tại Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ban hành ngày 20/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, có hiệu lực từ ngày 01/10/2022, với 16 cơ quan, đơn vị, trong đó 11 đơn vị có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 05 đơn vị là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

     - Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng hải, được quy định tại Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.

       - Từ ngày 08/10, điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm ô tô, được quy định tại Thông tư số 55/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

      - Từ ngày 01/10, giảm 20-50% một số loại phí kinh doanh vận tải, được quy định tại Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

      - Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với viên chức Lưu trữ, được quy định tại Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ, có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.

       Theo đó, trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các chức danh viên chức ngành lưu trữ thì không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với từng vị trí.

       Tuy nhiên, viên chức chuyên ngành lưu trữ phải có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức làm việc tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức lưu trữ; Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức lưu trữ.

      - Hệ số lương đối với các ngạch công chức ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có hiệu lực từ ngày 06/10/2022.

      Những nội dung sinh hoạt Ngày Pháp luật được triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong Khối là những thông tin rất quan trọng, bổ ích, giúp các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức có tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình công tác tại cơ sở.
 
1
 
       S au phần sinh hoạt Ngày Pháp luật, thay mặt Khối bà Trần Thị Bích Lệ đánh giá tóm tắt một số kết quả, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Khối, chúc mừng Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện đã tham dự Đại hội cấp tỉnh lần VII thành công tốt đẹp; chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vinh dự được bình chọn để biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

     Đặc biệt, Trưởng Khối cũng nhấn mạnh, tháng 10 là tháng có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện trọng đại, do vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Khối thảo luận, bàn bạc để có những hoạt động chung, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tổ chức các hoạt động chung của Khối. Trong đó, cần tập trung chú trọng hoạt động tuyên truyền, treo băng - rôn, khẩu hiệu, thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công, hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trong điều kiện, khả năng của các cơ quan, đơn vị trong Khối./.
 
4
 
2

Tác giả bài viết: BL-MTTQ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay387
  • Tháng hiện tại156,347
  • Tổng lượt truy cập12,181,775
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây