HIEN KE
sn bac

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước ban hành Hướng dẫn về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình...

Thứ hai - 17/07/2017 21:25 2.415 0

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước ban hành Hướng dẫn về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt  các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình...

Thực hiện Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 20/4/ 2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 04/7/2017, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước, bà Phan Thị Phấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã ký ban hành Hướng dẫn số 393/HD-HĐTĐKT về hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
Đối tượng biểu dương, khen thưởng theo Hướng dẫn này là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập thể được biểu dương, khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn sau: Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều nét mới, sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng; Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu là tổ chức đảng, phải đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập; được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phải đạt được các tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có nhiều sáng kiến có giá trị, đem lại hiệu quả thiết thực,… đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của đơn vị, địa phương; Nếu là đảng viên phải có ít nhất hai năm liên tục được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về hình thức biểu dương: Tổng Bí thư gửi thư khen, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, phát thanh, truyền hình…; tham dự các cuộc gặp mặt biểu dương, giao lưu điển hình tiên tiến các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở các cấp. Về hình thức khen thưởng, đối với cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương ở huyện, thị xã; đối với cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương cấp tỉnh. Ở cấp Trung ương có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc và được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp Trung ương; Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong số các tập thể, cá nhân được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp Trung ương. Hướng dẫn cũng quy định việc khen thưởng hàng năm và khen thưởng tổng kết 5 năm. Đối với việc khen thưởng hàng năm, ở cấp huyện, Ủy ban nhân dân huyện và tương đương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo thẩm quyền. Phòng Nội vụ các huyện, thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân quyết định số lượng khen thưởng. Ở cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tặng thư khen, số lượng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho tối đa 10 tập thể, 20 cá nhân. Đối với việc khen thưởng tổng kết 5 năm, Hướng dẫn quy định, cấp huyện do Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân quyết định số lượng khen thưởng; cấp tỉnh do Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tặng thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất để tham dự hội nghị tổng kết cấp Trung ương. Ở cấp tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng bằng khen cho tối đa 22 tập thể, 38 cá nhân. Ở cấp Trung ương, có thư khen của Tổng Bí thư, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc theo chỉ tiêu được Trung ương phân bổ. Hướng dẫn cũng quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đối với hình thức khen thưởng ở cấp Trung ương. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ và được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện trong hội trường; hoặc tổ chức lễ báo công và tuyên dương tại các di tích lịch sử, cách mạng; hoặc vừa tổ chức trong hội trường, vừa kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Các hội nghị được tổ chức ở cấp huyện, cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 hàng năm, thời gian tổ chức không quá một ngày. Phần tổ chức thực hiện Hướng dẫn này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp tỉnh, cấp huyện. Hàng năm, Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nội vụ trước ngày 30/6./.

Tác giả bài viết: Họa My - VP. HĐND-UBND

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay732
  • Tháng hiện tại156,692
  • Tổng lượt truy cập12,182,120
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây