hopthu
HIEN KE
sn bac

Tin Nội chính

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện

 •   17/03/2023 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 787
 •   Phản hồi: 0
Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện

 •   17/03/2023 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 324
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện
dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện
Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 của lãnh đạo huyện Lộc Ninh

Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 của lãnh đạo huyện Lộc Ninh

 •   28/12/2022 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 799
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;
Huyện Lộc Ninh: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2022.

Huyện Lộc Ninh: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2022.

 •   20/12/2022 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 2397
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/12/2022, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 540/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2022.
1

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” Tháng 4 năm 2022

 •   29/03/2022 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 3292
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022.
Nội dung: Tháng 4/2022, nhiều quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 4 năm 2022 gồm những chính sách pháp luật đáng chú ý mà cán bộ, công chức, viên chức, lao động và người dân cần biết. Cụ thể như sau:
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2022

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2022

 •   01/03/2022 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 1731
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2022
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công,

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công,

 •   18/02/2022 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 2409
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02 năm 2022

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02 năm 2022

 •   26/01/2022 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 2450
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề: Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 02/2022.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12 năm 2021

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12 năm 2021

 •   29/11/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2077
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, tháng 12 cũng là tháng cuối cùng của năm 2021, đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 12 năm 2021 với chủ đề: Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021 liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng công chức; người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; các quy định về miễn giảm thuế phí, lệ phí cho người dân.
Nội dung cụ thể như sau:
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021

 •   09/11/2021 07:07:00 AM
 •   Đã xem: 2358
 •   Phản hồi: 0
Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (09/11), Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Lộc Ninh xin đăng tải, giới thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong huyện một số tư liệu sau:
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Lộc Ninh Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách công nhận trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Lộc Ninh năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Lộc Ninh Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách công nhận trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Lộc Ninh năm 2021

 •   07/11/2021 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 1785
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách công nhận trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Lộc Ninh năm 2021
Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh

Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh

 •   26/10/2021 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 1261
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh (02)
Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh

Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh

 •   23/10/2021 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 763
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh
Thông báo về việc phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh

Thông báo về việc phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh

 •   15/10/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 913
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Lộc Ninh
Thông báo tạm hoãn triệu tập thí sinh dự phỏng vấn ký tuyền dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện

Thông báo tạm hoãn triệu tập thí sinh dự phỏng vấn ký tuyền dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện

 •   03/08/2021 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 1728
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tạm hoãn triệu tập thí sinh dự phỏng vấn ký tuyền dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện
Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh chỉ đạo hỏa tốc việc tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh chỉ đạo hỏa tốc việc tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   02/08/2021 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 1305
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh Lê Trường Sơn đã kí ban hành Công văn hỏa tốc số 1616/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Ủy ban nhân dân. Văn bản này nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc chỉ đạo thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2581/UBND-NC ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện cách li xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; Công văn số 2584/UBND-NC ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nhận diện người, phương tiện được di chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Văn bản này được gửi đến Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
UBND huyện Lộc Ninh: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2021

UBND huyện Lộc Ninh: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2021

 •   24/07/2021 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 1396
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Lộc Ninh: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2021
UBND Huyện Lộc Ninh: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2021

UBND Huyện Lộc Ninh: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2021

 •   11/06/2021 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 2440
 •   Phản hồi: 0
UBND Huyện Lộc Ninh: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2021
image001

Tỉnh Bình Phước phổ biến, triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019

 •   11/05/2021 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 1254
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 06/5/2021, tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Phổ biến, triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay3,096
 • Tháng hiện tại3,096
 • Tổng lượt truy cập11,408,096
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây