HIEN KE
sn bac

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12 năm 2021

Thứ hai - 29/11/2021 17:00 2.205 0
Nhằm tiếp tục hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, tháng 12 cũng là tháng cuối cùng của năm 2021, đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 12 năm 2021 với chủ đề: Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021 liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng công chức; người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; các quy định về miễn giảm thuế phí, lệ phí cho người dân.
Nội dung cụ thể như sau:
      1. Tất cả người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhận tiền hỗ trợ từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

     Chậm nhất ngày 31/12/2021, tất cả người lao động thuộc diện hỗ trợ từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ nhận được tiền.

       Theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/12/2021 là hạn cuối phải nộp hồ sơ để được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc người đang tham gia nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ ở thời điểm 30/11/2021.

       Cũng theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 31/12/2021 là hạn cuối để cơ quan bảo hiểm chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

       Người lao động cũng cần lưu ý, ngày 31/12/2021 là thời điểm cuối để xét hưởng các chính sách hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nghị quyết số 68/NQ-CP này chỉ hỗ trợ cho những người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc và chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến 31/12/2021.

        2. Công chức không còn phải học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và những quy định mới về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với công chức, viên chức
       Từ ngày 10/12/2021, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực.
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP là chính thức không còn quy định công chức phải đi học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học như trước đây, mà chỉ còn phải học bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.
 
Ngoài ra, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP cũng không còn quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như Hiệu trưởng các trường công lập thuộc đối tượng phải tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Một số quy định mới về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức, viên chức như sau:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện.
- Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.
- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về quản lý, sử dụng và mẫu chứng chỉ.
Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

        3. Các thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
        Từ ngày 09/12/2021, Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg  ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức có hiệu lực. Theo đó, có 11 thông tin cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

- Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan.
- Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
- Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khác.
- Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản lý, duy trì hoạt động Cổng Dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ.
- Thông tin về nghĩa vụ tài chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
- Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

     4. Bắt buộc phải đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip
     Tại khoản 2 Điều 27a Thông tư số 19/2016/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu: “Đến ngày 31/12/2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của TCTTT (Tổ chứ thanh toán thẻ) tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa”.

      Như vậy, từ ngày 31/12/2021, 100% thẻ ATM đang hoạt động tại Việt Nam phải là dạng thẻ chip, thay thế cho loại thẻ từ trước đây. Đây là loại thẻ có tính bảo mật cao hơn rất nhiều so với thẻ từ trước đây.

      Cũng theo Thông tư số 22/2020/TT-NHNN, từ ngày 31/3/2021, các ngân hàng dừng phát hành thẻ từ ATM mà chỉ phát hành dạng thẻ chip. Hiện nay, các ngân hàng đang tích cực hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip.

     Điều đó có nghĩa là, từ ngày 31/3/2021, người dân đi làm thẻ ATM đã được cấp thẻ chip, còn thẻ từ đã được cấp trước đó và đang sử dụng đến nay thì cần phải đi đổi sang thẻ chip trước ngày 31/12/2021.

      5. Hạn cuối giảm 50% lệ phí làm Căn cước công dân
      Theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, người dân đi làm Căn cước công dân được sẽ giảm 50% lệ phí đến ngày 31/12/2021. Cụ thể, nếu chuyển từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân, mức lệ phí phải nộp là 15.000 đồng; đổi thẻ Căn cước công dân, lệ phí phải nộp là 25.000 đồng và cấp lại thẻ Căn cước công dân, lệ phí phải nộp là 35.000 đồng. Từ sau ngày 31/12/2021, mức lệ phí các việc nêu trên sẽ tăng gấp đôi.
Tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng nêu giảm nhiều loại phí khác nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19. Theo đó, giảm 10% phí hải quan; 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm; 20% lệ phí cấp hộ chiếu, 10% phí sử dụng đường bộ với xe tải chở hàng hóa và 30% đối với xe khách, …

     6. Hạn cuối sang tên cho xe đã qua nhiều đời chủ nhưng thiếu hoặc không giấy tờ
      Tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người, nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên đến hết ngày 31/12/2021.

      Tức, 31/12/2021 là hạn cuối mà người dân phải đi làm thủ tục đăng ký, sang tên cho xe đã qua nhiều đời chủ nhưng thiếu hoặc không giấy tờ. Sau thời điểm này, thủ tục này sẽ không còn được giải quyết.

      Để làm thủ tục, người dân chuẩn bị các loại giấy tờ: Giấy khai đăng ký xe theo mẫu; Chứng từ lệ phí trước bạ; Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu khác tỉnh) và nộp đến Phòng Cảnh sát giao thông thuộc công an cấp huyện nơi cư trú.
 
 
       7. Giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
     Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021, có hiệu lực từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

     Theo đó quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô, rơ moóc hoặc sơmi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước. Việc này được cho là giúp người mua xe có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

     Hiện nay, mức lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô con tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... là 12% giá trị xe; TP HCM 10%, Hà Tĩnh 11%, ... Riêng xe bán tải, phí trước bạ bằng 60% mức thu phí lần đầu với xe con.

    8. Siết chặt quy định cá nhân vận động quyên góp từ thiện
   Từ ngày 11/12/2021, Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chính thức có hiệu lực.

   Theo đó, quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều có thể vận động quyên góp từ thiện. Tuy nhiên, khi vận động, phải thông báo với ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và công khai trên phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật) và thời gian phân phối.

   Quan trọng nhất, cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện. Đồng thời, phải có biên nhận các khoản quyên góp nếu các nhà hảo tâm có yêu cầu. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận, không được phép nhận thêm tiền ủng hộ.

Nguồn: Sưu tầm và biên tập tại địa chỉ website:
   https://luatvietnam.vn/chinh-sach-moi-hang-thang/chinh-sach-moi-noi-bat-co-hieu-luc-thang-12-2021-559-34184-article.html
   https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/chinh-sach/38514/chinh-sach-moi-noi-bat-co-hieu-luc-tu-dau-thang-12-2021

    Trên đây là nội dung Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện./.

Tác giả bài viết: .

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay4,994
  • Tháng hiện tại13,716
  • Tổng lượt truy cập12,200,117
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây