HIEN KE
sn bac

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ sáu - 13/11/2020 15:35 4.334 0
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
   Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Liên bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tư pháp về việc Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Lộc Ninh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị - Trung tâm hành chính – Thương mại – Dịch vụ - Dân cư huyện Lộc Ninh thuộc khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh; Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Lộc Ninh về việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị - Trung tâm hành chính – Thương mại – Dịch vụ - Dân cư huyện Lộc Ninh thuộc khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh; Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đô thị - Trung tâm hành chính – Thương mại – Dịch vụ - Dân cư huyện Lộc Ninh;
     UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung cụ thể như sau: (nhấn vào đây để tải/ xem nội dung thông báo)
  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
  1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá
Khu đô thị - Trung tâm hành chính – Thương mại – Dịch vụ - Dân cư huyện Lộc Ninh thuộc khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

2.1.Vị trí: Khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có tứ cận tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc giáp                        : khu dân cư hiện hữu;
- Phía Nam giáp                      : khu dân cư hiện hữu;
- Phía Đông giáp                     : đất quân sự;
- Phía Tây giáp                        : khu dân cư hiện hữu.

2. 2. Diện tích: Tổng diện tích khu đất 339,100.4 m2, trong đó:
2.2.1. Diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất:
- Đất ở  đô thị: 140,387.74 m2 
- Đất khu thể thao: 5,290.74 m2, thuộc các cụm có ký hiệu TM01
- Đất giáo dục: 5,084.45 m2, thuộc các cụm có ký hiệu TH
- Đất trung tâm thương mại: 8,626.94 m2, thuộc các cụm có ký hiệu TM02 

2.2.2. Diện tích đất không đấu giá quyền sử dụng đất:
- Đất cây xanh                                   : 17,483.49 m2
- Đất giao thông khu vực                            : 33,963.39 m2
- Đất hạ tầng kỹ thuật                       : 7,636.91 m2
- Đất công cộng đô thị (TTHC)                   : 29,814.08 m2
- Đất giao thông ĐVƠ                       : 90,812.66 m2

   2.3. Mục đích, hình thức, thời gian sử dụng đất
  2.3.1. Đất ở đô thị
  - Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
  - Thời hạn sử dụng đất: Theo quy định tại khoản 3, điều 126 Luật Đất đai, giao đất cho chủ đầu tư dự án là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định công  nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (theo thời hạn của dự án), người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

   2.3.2. Đất Thương mại dịch vụ, giáo dục, khu ththao
  - Hình thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
   - Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

  2.3.3. Đất cây xanh, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật (không nhằm mục đích kinh doanh)
Phần diện tích này không tổ chức đấu giá, khi chủ đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các phần diện tích trên, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện như sau:
   - Đối với phần diện tích đất giao thông đơn vị ở và đất hạ tầng kỹ thuật: Người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Trung tâm hành chính - Thương mại – Dịch vụ - Dân cư huyện Lộc Ninh đã được UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 và theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng người trúng đấu giá bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.
   - Đối với diện tích cây xanh: Người trúng đấu giá chỉ được sử dụng vào mục đích dành cho các hoạt động vui chơi giải trí công cộng gồm: Công viên, vườn hoa, cây xanh và không được sử dụng để xây dựng các công trình có mục đích kinh doanh.

   2.4. Hạ tầng kỹ thuật: Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án (hệ thống đường giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực xung quanh), công trình kiến trúc, nhà ở của dự án theo quy hoạch được phê duyệt.

   3. Giá khởi điểm: 262.906.542.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

   4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
   - Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
   - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
   - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tối thiểu 3 năm trở lên; có ít nhất 03 đấu giá viên trở lên đang hoạt động thường xuyên.
   - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.
   - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
   - Hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực của tổ chức bán đấu giá tài sản quy định cụ thể các giấy tờ như bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật.
  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
   - Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo (trong giờ hành chính).
   Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy Giới thiệu và Chứng minh nhân dân (không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

   Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

   - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước – khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

   UBND huyện Lộc Ninh thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký theo quy định./
(
(nhấn vào đây để tải/ xem nội dung thông báo))

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay5,379
  • Tháng hiện tại23,190
  • Tổng lượt truy cập13,626,469
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây