HIEN KE
sn bac

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome

 •   11/11/2019 01:23:00 PM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành Công văn số 909/STTTT-BCVTCNTT về việc “Cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome”. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước thông báo việc tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước thông báo việc tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính

 •   20/10/2019 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 680
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lí và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước

 •   21/09/2019 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 901
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 721/STTTT-BCVTCNTT về việc Triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai Chỉ thị số 33/CT-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Tăng cường các biện pháp quản lí hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai Chỉ thị số 33/CT-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Tăng cường các biện pháp quản lí hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu

 •   21/09/2019 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 960
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 725/STTTT-TTBCXB về việc Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 33/CT-BTTTT. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị hoạt động Bản tin, Website trong tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo tài liệu “Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lí văn bản và điều hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước”

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo tài liệu “Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lí văn bản và điều hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước”

 •   21/09/2019 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 732/STTTT-BCVTCNTT về việc Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lí văn bản và điều hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo tài liệu “Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu Mở tại Việt Nam”

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo tài liệu “Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu Mở tại Việt Nam”

 •   21/09/2019 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 728
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 722/STTTT-BCVTCNTT về việc Thông báo tài liệu“Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu Mở tại Việt Nam”. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 điều chỉnh Thể lệ (Luật Thi đấu) Cuộc thi

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 điều chỉnh Thể lệ (Luật Thi đấu) Cuộc thi

 •   21/09/2019 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 1109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 Huỳnh Thị Hằng đã kí ban hành Công văn số 2621/BTCROBO-KGVX về việc Chấp thuận điều chỉnh Thể lệ (Luật Thi đấu) Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh năm 2019 trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; ý kiến của Trường Đại học Lạc Hồng.
Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ

 •   11/09/2019 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 1254
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/8/2019, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đã kí ban hành Công văn số 3138-CV/TU về việc Thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ. Công văn này được gửi đến các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019

 •   02/09/2019 11:15:00 PM
 •   Đã xem: 2028
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019
Về việc đăng tải một số văn bản có liên quan đến hướng dẫn xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kĩ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; hướng dẫn

Về việc đăng tải một số văn bản có liên quan đến hướng dẫn xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kĩ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; hướng dẫn

 •   29/08/2019 11:24:00 PM
 •   Đã xem: 854
 •   Phản hồi: 0
Về việc đăng tải một số văn bản có liên quan đến hướng dẫn xây dựng,triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kĩ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ
Đoàn Kiểm tra 752 tỉnh Bình Phước công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Đoàn Kiểm tra 752 tỉnh Bình Phước công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Lộc Ninh

 •   27/08/2019 07:07:00 AM
 •   Đã xem: 1050
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11/7/2019, thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Đoàn Kiểm tra 752 của tỉnh đã công bố kết quả kiểm tra tại huyện Lộc Ninh.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   07/08/2019 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 1940
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Liên bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tư pháp về việc Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất;
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lí, phát hành và quản lí văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lí, phát hành và quản lí văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

 •   05/08/2019 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 1118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm kí ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lí, phát hành và quản lí văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy chế gồm ba chương với 13 điều.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước thông báo danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước thông báo danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg

 •   05/08/2019 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 1070
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã ban hành Công văn số 570/STTTT-TTra về việc Thông báo danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg. Công văn này được gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh

Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh

 •   07/06/2019 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 653
 •   Phản hồi: 0
Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh
Ảnh minh họa. Internet

Về việc đăng tải các văn bản có liên quan đến Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh Bình Phước năm 2019

 •   23/07/2019 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 853
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/7/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 Huỳnh Thị Hằng đã kí ban hành Kế hoạch số 163/KH-BTC về việc Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh năm 2019.
Quyết định ban hành Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND-UBND huyện

Quyết định ban hành Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND-UBND huyện

 •   12/07/2019 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 596
 •   Phản hồi: 0
Quyết định ban hành Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND-UBND huyện
Về việc đăng tải các văn bản có liên quan đến Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2019

Về việc đăng tải các văn bản có liên quan đến Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2019

 •   02/07/2019 06:08:00 AM
 •   Đã xem: 852
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/6/2019, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước Phạm Thị Mai Hương đã kí ban hành Công văn số 1058/SLĐTBXH-QLLVH về việc “Hưởng ứng Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2019”. Văn bản này được gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các hội, đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Lộc Ninh phát động cuộc thi trực tuyến “Tự hào Thanh niên Việt Nam”

Lộc Ninh phát động cuộc thi trực tuyến “Tự hào Thanh niên Việt Nam”

 •   02/07/2019 06:05:00 AM
 •   Đã xem: 938
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20/6/2019, Hội LHTN huyện Lộc Ninh tổ chức khai mạc và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, quê hương Lộc Ninh với chủ đề “Tự hào Thanh niên Việt Nam”. Hơn 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn huyện đã về tham gia buổi phát động.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay780
 • Tháng hiện tại156,740
 • Tổng lượt truy cập12,182,168
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây