HIEN KE
sn bac

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước

Sở Tư pháp phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước

 •   03/03/2020 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 3877
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/02/2020, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Tiến Hiếu đã kí ban hành Công văn số 120/STP-VP về Phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về ‘Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Văn bản này được gửi đến các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02/2020: Triển khai một số điểm mới của Luật Sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02/2020: Triển khai một số điểm mới của Luật Sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

 •   18/02/2020 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 773
 •   Phản hồi: 0
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được thông qua tại Kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ngày 25/11/2019.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV ) đang gây ra lo ngại trên thế giới (nguồn ảnh: vov)

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02/2020

 •   03/02/2020 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 1042
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02/2020Triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Sinh hoạt “Ngày pháp luật” Tháng 01/2020 Triển khai Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020

Sinh hoạt “Ngày pháp luật” Tháng 01/2020 Triển khai Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020

 •   15/01/2020 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/12/2019, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã kí ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12/2019 Giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12/2019 Giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019

 •   23/12/2019 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 1202
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12/2019Giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019
Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 10/2019: Triển khai 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Phước thông qua tại Kì họp thứ Tám năm 2019

Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 10/2019: Triển khai 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Phước thông qua tại Kì họp thứ Tám năm 2019

 •   28/10/2019 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 816
 •   Phản hồi: 0
I. Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 •   10/10/2019 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 821
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp, ngày 26/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã kí ban hành Công văn số 2766/UBND-NC về việc Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Văn bản này được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 9/2019: Giới thiệu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 9/2019: Giới thiệu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

 •   16/09/2019 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 923
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.
Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước hướng dẫn khai thác bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước hướng dẫn khai thác bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 •   01/09/2019 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 670/STP-GD&BTTP về việc “Đề nghị khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”. Văn bản này được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 8/2019 Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 8/2019 Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

 •   26/08/2019 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 680
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2019, tại Kì họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND quy định vể số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết gồm có 6 chương, 22 điều quy định rất cụ thể về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.
UBND huyện Lộc Ninh: Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2019

UBND huyện Lộc Ninh: Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2019

 •   02/08/2019 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 906
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND huyện Lộc Ninh V/v Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo số 179/TB-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Lộc Ninh về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019;
Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 7/2019 “Lịch sử, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7”

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 7/2019 “Lịch sử, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7”

 •   22/07/2019 05:29:00 PM
 •   Đã xem: 917
 •   Phản hồi: 0
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27/7) là một ngày kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước ta. Ngày lễ này là biểu hiện truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Qua đó tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.
images1183154 ngay gdvn 2 1

Đề cương sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6/2019 Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

 •   25/06/2019 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 2154
 •   Phản hồi: 0
Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.
Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 5/2019 chủ đề: Quyết định số 1847/QĐ-TTG, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 5/2019 chủ đề: Quyết định số 1847/QĐ-TTG, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

 •   29/05/2019 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 1204
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.
Huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018

Huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018

 •   27/05/2019 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 1008
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/5/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018 với sự tham dự của gần 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt, công chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cán bộ, sĩ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ huy quân sự, công an các xã, thị trấn trong huyện.
Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 3/2019: những nội dung cơ bản của Luật Cạnh tranh năm 2018

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 3/2019: những nội dung cơ bản của Luật Cạnh tranh năm 2018

 •   02/05/2019 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 847
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Cạnh tranh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Cạnh tranh năm 2018 có những nội dung cơ bản sau:
Sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng Ba tại Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh

Sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng Ba tại Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh

 •   29/03/2019 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 738
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, thứ Hai đầu tuần, ngày 25/3/2019, ngay sau giờ chào cờ, Phòng Tư pháp – Thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện Lộc Ninh đã triển khai sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng Ba đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan nằm trong khuôn viên của Ủy ban nhân dân huyện. Chủ đề sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng này được lựa chọn để tuyên truyền là sự kiện Giờ Trái đất.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3/2019 với Chủ đề: Sự kiện Giờ Trái đất

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3/2019 với Chủ đề: Sự kiện Giờ Trái đất

 •   25/03/2019 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 928
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3/2019 với
Chủ đề: Sự kiện Giờ Trái đất
Đề cương sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 10/2018: Những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018

Đề cương sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 10/2018: Những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018

 •   26/10/2018 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 935
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khóa XIV) đã thông qua Luật Tố cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Hôm nay5,295
 • Tháng hiện tại14,017
 • Tổng lượt truy cập12,200,418
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây