HIEN KE
sn bac

Kế Hoạch triển khai học tập tấm gương Bác Hồ 2013.

Thứ tư - 12/06/2013 15:23 2.544 0
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN LỘC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 56/KH-UBND Lộc Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2013 KẾ HOẠCH Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệmgương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp năm 2013. Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 16/5/2013 củaUBND tỉnh Bình Phướctriển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệmgương mẫu của cán bộ,đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp năm 2013, UBND huyện xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 trên địa bàn huyện như sau: I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng,cuộc sống riêng giản dị”. - Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nề nếp trong sinh hoạt cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. - Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niền tin của nhân dân với Đảng. II/ NỘI DUNG HỌC TẬP: 1/ Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân: gần dân, vì dân, tôn trọng dân... 2/ Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị phải tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên hoặc lãnh đạo chủ chốt các cấp. 3/ Các cơ quan, đơn vị tổ chức xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; trong đó nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. III/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN: 1/ Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị: Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm củacơ quan, đơn vị mình. Từng nội dung học tập và biện pháp thực hiện làm theo do các cơ quan, đơn vị xác định theo từng tháng, cụ thể: - Tháng 5 đến tháng 8/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tháng 9 đến tháng 10/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tháng 11 đến tháng 12/2013: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị tự kiểm điểm về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo. * Chú ý: Trong từng tháng, quý các cơ quan, đơn vị chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để đưa ra thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục. 2/ Tài liệu học tập: 2.1/ Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn theo từng chủ đề. 2.2/ Tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đàng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. 2.3 Một số tài liệu khác do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1/ Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chỉ Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung của chuyên đề năm 2013; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, huyện theo quy định. 2/ Phòng Văn hoá & Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung các chuyên đề, cách thức tổ chức thực hiện, kết quả của việc học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề và các nội dung khác có liên quan. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng các chuyên trang phát thanh truyền hình về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt đưa tin, bài, phóng sự về những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 3/ Văn phòng HĐND – UBND phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đài Truyền thanh - Truyền hình thường xuyên giới thiệu tin, bài về những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cung cấp các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của Bộ phận giúp việc Chỉ thi số 03/CT-TW của Huyện ủy; phản ánh các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên Trang thông tin điện tử huyện. 4/ Phòng Nội vụ huyện trực tiếp tham mưu, giúp UBND huyện chỉ đạo và có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cấp các phòng, ban, ngành thực hiện. Đề xuất biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. K/T CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - UBND tỉnh; - TT.Huyện ủy; (đã ký) - Ban Tuyên giáo Huyện ủy; - CT, các PCT; - Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; - Các hội, đoàn thể huyện; Trần Thị Bích Lệ - UBND các xã, thị trấn; - LĐVP, CVVP; - Lưu: VT.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay5,935
  • Tháng hiện tại339,491
  • Tổng lượt truy cập12,842,090
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây